Giới thiệu sản phẩm Minitab Workspace ™

06/10/2020 89 lượt xem

Bộ công cụ cuối cùng được thiết kế để nâng cao công việc của bạn bằng cách giúp bạn hình dung rõ ràng, tối ưu hóa, ưu tiên và lập bản đồ giá trị doanh nghiệp của bạn tốt hơn bao giờ hết.
Minitab Workspace tập hợp các công cụ và biểu mẫu trực quan mạnh mẽ trong một giao diện trực quan giúp bạn tạo quy trình, xác định cơ hội cải tiến và giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Kết hợp lại, những công cụ thiết yếu này sẽ giúp bạn đạt được tác động lớn nhất, nâng tầm công việc của mình, thu hút sự ủng hộ của các bên liên quan và giao tiếp rõ ràng giữa các nhóm với cách sử dụng đơn giản và dễ hiểu bằng hình ảnh ngay trong tầm tay bạn.
Khám phá. 
Nâng tầm công việc của bạn với bộ công cụ tối ưu để hình dung rõ ràng, tối ưu hóa và lập bản đồ giá trị doanh nghiệp của bạn tốt hơn bao giờ hết.
Tất cả các công cụ kinh doanh trực quan cần thiết ở mọi nơi


SƠ ĐỒ QUY TRÌNH.
Dễ dàng xây dựng lưu đồ để giúp hiểu, xem và giao tiếp tất cả các hoạt động trong một quy trình với khả năng bổ sung để tùy chỉnh mức độ chi tiết cần thiết.

XƯƠNG CÁ
Lập bản đồ và xác định mọi yếu tố liên quan để có cái nhìn tổng thể về các quy trình hoặc dự án của bạn, bất kể chúng đơn giản hay phức tạp.
 

BẢN ĐỒ DÒNG GIÁ TRỊ
Hình dung luồng phân phối và thông tin qua tổ chức, bộ phận hoặc nhóm của bạn và thể hiện giá trị mà nó tạo ra cho khách hàng và các bên liên quan của bạn.

PHÂN TÍCH HIỆU ỨNG VÀ CHẾ ĐỘ LỖI (FMEA)
Giảm thiểu rủi ro thất bại trong quá trình hoặc thiết kế sản phẩm bằng cách xác định các lỗi tiềm ẩn và thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu dự kiến.
Lưu ý: FMEA của Workspace đáp ứng Tiêu chuẩn AIAG-VDA mới nhất để đảm bảo các tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành về phát triển sản phẩm và quy trình.

NĂM LÝ DO
Xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thông qua các câu hỏi trực tiếp, lập bản đồ mối quan hệ và phản ánh để ngăn chặn sự tái diễn trong tương lai.

MÔ PHỎNG MONTE CARLO
Đánh giá và hiểu rủi ro trong một quy trình hoặc dự án, dự báo kết quả và tối ưu hóa dễ dàng với tốc độ và hiệu quả.MINITAB WORKSPACE FEATURE

Hãy liên hệ với Hotline 024.6682,0511 email:software@jywsoft.com để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như hỗ trợ kỹ thuật.