Hướng dẫn sử dụng Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC)

Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC): chỉ áp dụng cho sản phẩm Open License mục đích là truy cập các tài nguyên MS trên Portal của hãng và hãng không cần gửi bản cứng (giấy chứng nhận, DVD) về cho khách hàng.
VLSC là gì?

Trung tâm cấp phép số lượng lớn (VLSC) giúp bạn quản lý bản quyền đơn giản hơn. Bạn có thể:

  • Truy cập thông tin bản quyền
  • Xem tất cả các giấy phép thỏa thuận đã mua cho tổ chức của bạn
  • Dễ dàng truy cập bản tóm tắt bản quyền
  • Xem các khóa đã gán cho sản phẩm và tải về

Thông tin hướng dẫn cho OLP

Sau khi đặt hàng mua bản quyền Microsoft từ JYW VINA, khách hàng sẽ nhận được thư xác nhận của Microsoft trong 72h thông báo về bản quyền đã mua.

End Customer Company Name: CONG TY CO PHAN ABC
Authorization Number: 96691385ZZS1xxx
License Number: 66683xxx
License Date: 2016-03-31

Thông tin cần biết

(*) Kể từ năm 2013, Microsoft ngưng cung cấp bản cứng giấy chứng nhận, thay vào đó là việc cung cấp thông tin qua VLSC 

(**) Để xem/ tra cứu  về thông tin doanh nghiệp, giấy phép (license), source download và license key bản quyền phần mềm Microsoft phải đăng nhập vào hệ thống VLSC của Microsoft với các thông tin hướng dẫn sau 

Ghi chú:

1/Email quản trị là email anh chị đã đăng ký khi gửi thông tin đơn hàng cho PACISOFT đặt hàng: Email này là quyền quyết định cho các email thứ cấp được vào VLSC để xem giấy phép

2/Email thứ cấp là email bất kỳ ví dụ email@company.com có liên kết hoặc được tạo ra bởi Outlook.com, Live.com, Hotmail.com của Microsoft được phép vào VLSC sau khi có sự đồng ý của Email quản trị

HƯỚNG DẪN NHANH CÁC BƯỚC

  1. Chọn  1 email thứ cấp để đăng nhập VLSC
  2. Mở website VLSC tại địa chỉ  https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/, bấm  vào nút Sign in, lúc đó sẽ được yêu cầu login thì  login bằng tài khoản Email thứ cấp mới tạo ở trên.
  3. Sau khi Login , hệ thống sẽ yêu cầu nhập Email quản trị 2 lần và bấm Submit
  4. Trong vòng 10-30 phút,  kiểm tra hòm thư của Email quản trị và nhấn vào đường link bên trong để xác nhận
  5. Quay lại trang đăng nhập ở bước 2, đăng nhâp bằng Email thứ cấp, điền thêm thông tin bằng cách chọn Vietnam , họ tên, kéo thanh line và nhấn Accept, lúc đó chị sẽ được quyền vào VLSC và thấy thông tin bản quyền, mục download, key nằm trong đó.

CÁC THÔNG SỐ

License ID

– Số giấy phép ngẫu nhiên được MS tạo ra trên hệ thống

– Mỗi sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cùng họ (Windows + Win Server + CALs, Office, Office 365) sẽ có số khác nhau và riêng biệt

– License Number là số giấy phép của đơn hàng nhằm quản lý dễ dàng và có thể bổ sung giấy phép thêm (tức khi mua thêm license Windows, thì Microsoft dựa vào số License number để tăng số lượng thêm chứ không khởi tạo License Number mới)

End Date: Ngày hết hạn của hợp đồng: Khi mua 1 đơn hàng Microsoft từ PACISOFT, hệ thống sẽ cho phép 2 năm từ ngày mua để bổ sung thêm giấy phép (khi KH có nhu cầu mua thêm) vào cùng 1 tài khoản, cùng 1 Parent Program, điều này giúp việc quản lý dễ dàng hơn.

Parent Program: Cung cấp chi tiết loại hợp đồng giấy phép đã ký ví dụ Open, Slect

Master Business Service Agreement (MBSA): that states the business relationship with Microsoft that is specific to a division of a corporation

Tham khảo thêm các phần mềm của Microsoft tại đây

Bài viết liên quan