Minitab Webinar - Learn to Drive Product and Process Development

15/04/2021 57 lượt xem

Date & Time:  Wednesday, April 28 at 12:00pm Hong Kong Time / 2:00pm Sydney Time / 4:00pm Auckland Time / 1:00pm Seoul Time / 11:00am Bangkok Time / 9:30am Bangalore Time
Language:  English   |    Duration:  60 minutes

Việc phát triển các sản phẩm và quy trình là rất quan trọng để giúp bất kỳ doanh nghiệp nào tiếp tục phát triển và phát triển.

Cho dù bạn là người mới phát triển sản phẩm và quy trình hay một chuyên gia cũ, hội thảo trên web sắp tới của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết và nêu bật các cách để cải thiện những gì bạn hiện đang làm Minitab Statistical Software và Minitab Workspace

Trong hội thảo trên web, chúng tôi sẽ tập trung vào ví dụ về cách phát triển một chiếc ô tô điện tự lái và chia sẻ cách các công cụ như giọng nói của khách hàng, mô hình Kano, khả năng xử lý, thiết kế các thí nghiệm, mô phỏng Monte Carlo và hơn thế nữa có thể giúp ích gì cho bạn. 

Hội thảo trên web này được trình bày bởi chuyên gia của chúng tôi Antonio Vargas, Minitab Solutions Architect. Tiếp tục cuộn để đọc tiểu sử của anh ấy bên dưới.
 

Register Now: https://hubs.ly/H0KL_kG0