Office365 Business

Office365 Business

 • (Không tích hợp lưu trữ email cấp doanh nghiệp)
 • Phiên bản Office 2016 trên máy tính: Outlook, Word, Excel, PowerPoint và Access
 • Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép sử dụng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng & 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng
 • 1 TB dung lượng lưu trữ & chia sẻ tệp
 • Tối đa 300 người dùng

Office365 Business

 • (Không tích hợp lưu trữ email cấp doanh nghiệp)
 • Phiên bản Office 2016 trên máy tính: Outlook, Word, Excel, PowerPoint và Access
 • Phiên bản trên web của Word, Excel và PowerPoint
 • Một giấy phép sử dụng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng & 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng
 • 1 TB dung lượng lưu trữ & chia sẻ tệp
 • Tối đa 300 người dùng
 • Xem thêm các sản phẩm Office

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *