WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

winserver2016

1,014,300

Với User CAL, khi bạn mua CAL nó sẽ là quyền truy cập cho các người dùng vào các dịch vụ như storage, printing, không hạn chế các thiết bị mà họ cần dùng. Khi mua User CAL- nó sẽ có lợi khi nhân viên công ty muốn truy cập tới máy chủ từ nhiều thiết bị, hoặc đơn giản là nhiều thiết bị hơn người dùng trong doanh nghiệp.

Danh mục: , Tag: , ,

WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

User CALs

Với User CAL, khi bạn mua CAL nó sẽ là quyền truy cập cho các người dùng vào các dịch vụ như storage, printing, không hạn chế các thiết bị mà họ cần dùng. Khi mua User CAL- nó sẽ có lợi khi nhân viên công ty roaming access to the corporate network using multiple devices, or from unknown devices, hoặc đơn giản là nhiều thiết bị hơn người dùng (more devices than users) trong doanh nghiệp.

Client Access License based on user

Client Access License based on user

 

Tất cả các sản phẩm server cần một CAL cho mỗi người dùng hoặc thiết bị truy cập phần mềm máy chủ. Có 2 loại CAL là Device CALs và User CALs :

 Device CAL: giấy  phép cho thiết bị để mỗi người dùng truy cập vào phần mềm trên máy chủ (quyền truy cập tính theo số lượng thiết bị)

 User CAL: giấy phép cho người dùng sử dụng truy cập vào phần mềm trên máy chủ (quyền truy cập tính theo số lượng người dùng

CALs là phiên bản cụ thể. Chúng phải có cùng 1 version hoặc cao hơn so với phần mềm máy chủ .

Điểm khác biệt giữa CAL dành cho Thiết bị và CAL dành cho Người dùng là gì? 

Một Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server dành cho Thiết bị cho phép một thiết bị (sử dụng bởi bất cứ người dùng nào) truy cập hoặc sử dụng phần mềm máy chủ. Một Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Windows Server của Người dùng cho phép một người dùng (sử dụng bất cứ thiết bị nào) truy cập hoặc sử dụng phần mềm máy chủ; Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối của Thiết bị và Giấy phép Truy cập dành cho máy trạm Dịch vụ Đầu cuối của Người dùng cũng tương tự như vậy.

– WinsvrCAL 2012 có thể dùng để connect tới các phiên bản Winsvr trc đó (2008R2, 2008…)
– Nhưng, với Winsvr 2012 thì chỉ có WinsvrCAL 2012 mới connect được.
– (CONNECT ở đây là tính về mặt bản quyền, chứ mặt kĩ thuật thì không có)

Số lượng CAL, cũng như loại CAL cần phải mua phụ thuộc nhu cầu của công ty. Nếu trong công ty có nhiều người dùng chung máy tính thì nên mua theo Device CAL; Ngược lại, nếu trong công ty, một người sở hữu nhiều máy tính, thì nên mua theo User CAL.

Ví dụ: Công ty A có 100 nhân viên sử dụng 60 máy tính trạm (máy để bàn) dùng Windows 10 Pro; 1 máy chủ cài Windows Server 2012  Standard để quản lý tài nguyên mạng và cài đặt Exchange Server 2016 Standard cũng trên máy chủ đó để gửi/nhận mail. 

Các ứng dụng được cài đặt gồm: Windows Sever 2012 Standard; Exchange Server 2016 Standard; Office 2016 Standard. Số lượng license công ty cần phải mua là:

– License cho máy chủ: 1 license cho Windows 2012 Server Standard; 1 license cho Exchange Server 2016 Standard
– License cho máy trạm: 60 license cho Windows 10 Pro; 60 license cho Office 2016 Standard
– License cho quyền truy cập các ứng dụng chủ: 60 Device CAL cho Windows Server 2012; 100 User CAL cho Exchange Server 2016

Xem thêm các sản phẩm Microsoft Windows

2 thoughts on “WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

  1. Tuấn Anh viết:

    Năm 2018 mua bản mới hay vẫn mua bản này hả bạn?

    1. admin viết:

      Vâng hiện tại 2016 là bản mới nhất của Winsvr rồi ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *