PTC WINDCHILL

PTC WINDCHILL

Mô tả sản phẩm:
PTC WindChill là phần mềm chuyên về mảng PLM dựa trên cơ sở dữ liệu mà web cung cấp, truy cập đến thông tin sản phẩm như tập tin dữ liệu MCAD và ECAD, văn bản quy trình và thông tin công nghệ phần mềm.

Các tính năng của PTC WindChill

Phát triển sản phẩm hiện nay là một quá trình rất năng động, nhịp độ nhanh, liên quan đến nhiều người và kỷ luật hơn bao giờ hết. Giữ tất cả thông báo từ mọi người và kết nối thành nguồn duy nhất làm nguồn dữ liệu cho sản phẩm và quy trình là rất quan trọng để đưa ra quyết định chính xác, làm việc chất lượng cao, và phát hành sản phẩm kịp thời.
- Role Based Apps

- Tìm kiếm mới hỗ trợ "thiết kế và xây dựng bất cứ nơi nào"

- Cải thiện bảo vệ IP

- Tiêu chuẩn OSLC

- Chất lượng kết nối cực nhanh, cực nhạy

- Performance Advisor

- Kết nối giữa PTC Windchill và PTC Integrity

- Linh hoạt
Liên hệ qua Hotline: 1800-2014 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm
Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook