Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các khóa đào tạo của chúng tôi được giảng dạy bởi các chuyên gia có kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng đào tạo tốt nhất.

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỌC MÁY (R EASY MACHINE LEARNING BASICS)

02/11/2023 174 lượt xem
Khóa học này giúp hiểu các khái niệm cơ bản về thuật toán học máy và áp dụng các kỹ thuật phân tích phù hợp theo các loại yếu tố dự đoán và biến mục tiêu. Hiểu quy trình phân tích dữ liệu tổng thể cho người mới bắt đầu phân tích học máy.

THIẾT KẾ HỖN HỢP THÍ NGHIỆM (MIXTURE DESIGN OF EXPERIMENTS)

02/11/2023 223 lượt xem
Trong phần thiết kế thử nghiệm hỗn hợp, bạn sẽ học cách thiết kế và phân tích các hỗn hợp cho nhiều tổng lượng thay vì một, cũng như các thử nghiệm đỉnh với giới hạn dưới và trên cho từng thành phần, thử nghiệm hỗn hợp với các biến quy trình được thêm vào và tổng lượng hỗn hợp.

RA QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG MÔ PHỎNG MONTE CARLO

02/11/2023 171 lượt xem
Thông qua khóa học này, bạn sẽ học các khái niệm cơ bản về rủi ro và mô phỏng, kiến thức thống kê cần thiết để phân tích rủi ro, cách thiết lập mô hình mô phỏng Monte Carlo và cách diễn giải kết quả mô phỏng để thiết lập các phương án ra quyết định khác nhau.

PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY (MINITAB RELIABILITY ANALYSIS)

02/11/2023 208 lượt xem
Khóa học phân tích độ tin cậy cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để đánh giá độ tin cậy của sản phẩm, hệ thống hoặc thiết bị.

TAGUCHI (MINITAB TAGUCHI ROBUST DESIGN)

02/11/2023 192 lượt xem
Khóa học Taguchi là một khóa học kỹ thuật cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng phương pháp Taguchi trong cải tiến chất lượng sản phẩm.

TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH VÀ DỰ ĐOÁN

02/11/2023 169 lượt xem
Khóa học "Tối ưu hóa quy trình và dự đoán" là một khóa học kỹ thuật quan trọng, cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để cải thiện hiệu quả của các quy trình và dự đoán các kết quả trong tương lai.