Phần mềm Minitab cung cấp các công cụ bạn cần để phân tích dữ liệu và tìm ra giải pháp có ý nghĩa cho các vấn đề kinh doanh khó khăn nhất của bạn. Phân tích thống kê là một lĩnh vực rất phức tạp. Hãy để minitab giúp bạn giải quyết những phức tạp mà bạn gặp phải. Với các tính năng thông minh trong bộ công cụ của mình. Xem thêm MiniTab bản quyền tại Jywsoft.