Minitab Workspace

Minitab Workspace

Mô tả sản phẩm:
Phần mềm Minitab Workspace giúp bạn nâng tầm công việc với bộ công cụ tối ưu để hình dung rõ ràng và lập bản đồ theo quy trình, góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp của bạn
Liên hệ qua Hotline: 024 6682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm

Phần mềm Minitab Workspace giúp bạn giải quyết công việc với các công cụ trực quan mạnh mẽ, bản đồ quy trình, biểu đồ..trong một giao diện trực quan, tiện dụng. Các công cụ giúp hình thành một quy trình và xác định các cơ hội, làm cho các vấn đề được giải quyết dễ dàng hơn.

Process Map

Dễ dàng xây dựng lưu đồ để giúp hiểu, xem tất cả các hoạt động trong một quy trình, có thể tùy chỉnh mức độ chi tiết theo yêu cầu

Fishbone

Lập bản đồ và xác định mọi yếu tố liên quan để có cái nhìn tổng thể về các quy trình hoặc dự án của bạn, bất kể chúng đơn giản hay phức tạp.


Value Stream Map

Hình dung luồng phân phối và thông tin thông qua tổ chức, phòng ban hoặc nhóm của bạn và thể hiện giá trị mà nó tạo ra cho khách hàng và các bên liên quan của bạn.

 

Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

Giảm thiểu rủi ro thất bại bằng cách xác định các lỗi tiềm ẩn và thực hiện các hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu dự kiến. 
 

Five Whys

Xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thông qua các câu hỏi trực tiếp, lập bản đồ mối quan hệ

Monte Carlo Simulation

Đánh giá và hiểu rủi ro trong một quy trình hoặc dự án, dự báo kết quả và tối ưu hóa dễ dàng với tốc độ và hiệu quả. 

Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook