NX Siemens

Lịch khai giảng các lớp học của NX siemens trên toàn cấu

Mastercam

Lịch học, khai giảng các khóa đào tạo online từ hãng

Solidworks

Lịch khai giảng các khóa học online, lịch thi chứng chỉ quốc tế từ hãng phần mềm.

Autodesk

Giới thiệu về các khóa đào tạo online từ hãng phần mềm

PTC

Lịch các khóa đào tạo online, thi chứng chỉ quốc tế từ hãng phần mềm.

Altium

Giới thiệu về các khóa học từ chính hãng phần mềm

CAM350

Lịch đào tạo online, thi chứng chỉ quốc tế từ hãng phần mềm.