Red Hat là nhà cung cấp giải pháp phần mềm nguồn mở doanh nghiệp hàng đầu. Các doanh nghiệp trên toàn thế giới tin tưởng vào danh mục cơ sở hạ tầng đám mây lai, dịch vụ ứng dụng, phát triển ứng dụng gốc đám mây và giải pháp tự động hóa rộng lớn của chúng tôi để cung cấp dịch vụ CNTT trên mọi cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.