Kiểm tra bản quyền Windows và Office tất cả các phiên bản

04/02/2020 1.802 lượt xem
Trong bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách kiểm tra bản quyền ( license ) của Windows và Office bằng một file lệnh Command. Lệnh này kiểm tra được hầu hết các Phiên bản HĐH từ Win XP đến Windows 10, Office 2003 – 2016
  • Trên file command sẽ hiện thị tên, trạng thái và 4 ký tự cuối của license các bạn đã nhập. Nếu windows, office đã được kích hoạt vĩnh viễn sẽ hiện The machine is permanently activated. Trường hợp chưa kích hoạt sẽ hiện  Windows is not Active. Các trường hợp sử dụng bản quyền có thời hạn sẽ hiện Volume Active will expire xx/yy/mmmm hh:pp:ss PM/AM: với Windows hoặc Office có thời hạn bản quyền đến xx/yy/mmmm hh:pp:ss PM/AM: