Ansys Mechanical Premium

Ansys Mechanical Premium

Mô tả sản phẩm:
Ansys Mechanical Premium - Các sản phẩm dành cho ứng suất phi tuyến và phân tích động lực học tuyến tính toàn diện. Ansys Premium cung cấp phân tích động tuyến tính cùng với phân tích cấu trúc tuyến tính và phi tuyến tính. Phân tích động tuyến tính bao gồm phân tích rung động Điều hòa, Quang phổ, Ngẫu nhiên, là một kỹ thuật phân tích trích xuất phản hồi khi tải trọng động lặp đi lặp lại được áp dụng cho một cấu trúc và Liner Transient Dynamics, có thể trích xuất phản hồi của cấu trúc bằng tải trọng động thay đổi theo thời gian và thực hiện phân tích để phân tích các đặc điểm hành vi động của các cấu trúc.

Liên hệ qua Hotline: 024 6682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm

1. Giới thiệu

Ansys Mechanical Premium - Các sản phẩm dành cho ứng suất phi tuyến và phân tích động lực học tuyến tính toàn diện. Ansys Premium cung cấp phân tích động tuyến tính cùng với phân tích cấu trúc tuyến tính và phi tuyến tính. Phân tích động tuyến tính bao gồm phân tích rung động Điều hòa, Quang phổ, Ngẫu nhiên, là một kỹ thuật phân tích trích xuất phản hồi khi tải trọng động lặp đi lặp lại được áp dụng cho một cấu trúc và Liner Transient Dynamics, có thể trích xuất phản hồi của cấu trúc bằng tải trọng động thay đổi theo thời gian và thực hiện phân tích để phân tích các đặc điểm hành vi động của các cấu trúc.
Rigid Dynamics, một sản phẩm để tính toán hành vi và lực phản ứng của mô hình vật thể cứng sử dụng động lực học đa vật thể, được cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn và có thể tính toán hiệu quả phản ứng của hệ thống bằng sự kết hợp liên kết của các cấu trúc. Các sản phẩm Mechanical Premium bao gồm các tính năng của các sản phẩm Mechanical Pro.
  • Mục đích chung phân tích cấu trúc tuyến tính/phi tuyến.
  • Phân tích phi tuyến chung (phi tuyến hình học, dẻo, siêu đàn hồi, tiếp xúc phi tuyến)
  • Chức năng phân tích chuyển động tuyến tính (cung cấp chức năng phân tích ngẫu nhiên và điều hòa)
  • Phân tích mệt mỏi cơ bản và động lực học cơ thể cứng nhắc (Pure Rigid) có sẵn
  • Thực hiện nhanh chóng và dễ dàng các thay đổi thiết kế và điều kiện phân tích bằng chức năng cài đặt biến

 

2. Chức năng chính

2.1 Động lực học tuyến tính

Các phân tích động lực học phương thức, hài hòa, quang phổ, ngẫu nhiên và quay cho phép bạn hiểu tác động của tần số tự nhiên, rung động cưỡng bức, rung động địa chấn và vận chuyển lên các cấu trúc trong các môi trường khác nhau.

 

2.2 Mô hình vật liệu

Mô phỏng các hiệu ứng tiềm ẩn và rõ ràng tương ứng cho các mô phỏng tác động, bán tĩnh và phụ thuộc vào thời gian, bao gồm phân tích động lực học tuyến tính đầy đủ cho các phản ứng phương thức, điều hòa, quang phổ và rung động ngẫu nhiên.

 

2.3 Cơ thể cứng nhắc/Chuyển động

Mô phỏng chuyển động cơ học bằng cách mô hình hóa các khớp bằng cách xác định độ cứng của ổ trục cho các hệ thống cứng nhắc hoặc linh hoạt.
 

 

2.4 Điện toán hiệu năng cao

Số lượng lõi tăng lên cung cấp tất cả các lợi ích của việc phát hiện tiếp xúc, chia lưới và tính toán. Các mô phỏng của Ansys có thể được phân phối trên hơn 1.000 lõi điện toán để tăng tốc thời gian phát triển giải pháp.

2.5 ánh xạ dấu vết

Để mô phỏng chính xác bảng mạch in (PCB), phải tính đến các vết kim loại và vùng điện môi. Mechanical Premium có thể được sử dụng để tự động ánh xạ vết kim loại sang dạng hình học PCB.

2.6 đa vật lý

Để mô phỏng tốt hơn các điều kiện trong thế giới thực, cần phải phân tích các tương tác của các hiện tượng vật lý khác nhau. Tương tác cấu trúc chất lỏng, tương tác nhiệt điện, tương tác cấu trúc nhiệt điện và các tương tác kết hợp khác sử dụng các phần tử kết hợp và kỹ thuật giải.
 
Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook