PL/SQL Developer

PL/SQL Developer

Mô tả sản phẩm:
Theo thời gian, chúng ta đã chứng kiến ngày càng nhiều logic nghiệp vụ và logic ứng dụng chuyển sang Máy chủ Oracle, do đó lập trình PL/SQL đã trở thành một phần quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển. PL/SQL Developer tập trung vào tính dễ sử dụng, chất lượng mã và năng suất, những lợi thế chính trong quá trình phát triển ứng dụng Oracle.
Liên hệ qua Hotline: 024 6682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm

IDE ĐA LUỒNG

PL/SQL Developer là một IDE đa luồng. Điều này có nghĩa là bạn có thể tiếp tục làm việc khi các truy vấn SQL đang thực thi, các chương trình PL/SQL đang thực thi, các phiên gỡ lỗi đang chạy, v.v. Điều đó cũng có nghĩa là IDE sẽ không bị “treo” nếu bạn mắc lỗi lập trình: bạn có thể ngắt quá trình thực thi hoặc lưu công việc của mình bất kỳ lúc nào.

DỄ DÀNG CÀI ĐẶT

Không yêu cầu phần mềm trung gian nào ngoài Oracle Net. Không cài đặt đối tượng cơ sở dữ liệu. Chỉ cần một quy trình cài đặt đơn giản bằng một nút bấm và bạn đã sẵn sàng sử dụng nó.

YÊU CẦU HỆ THỐNG

PL/SQL Developer sẽ chạy trên Windows XP, 2003, 2008, Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10. Các phiên bản Oracle Server được hỗ trợ là 7.x, 8.x, 8i, 9i, 10g, 11g, 12c, 18c và 19c trên bất kỳ nền tảng nào. Để kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle, phiên bản Nhà phát triển PL/SQL 32 bit yêu cầu Máy khách Oracle 32 bit và phiên bản Nhà phát triển PL/SQL 64 bit yêu cầu Máy khách Oracle 64 bit.


Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook