Image-Pro Premier

Image-Pro Premier

Mô tả sản phẩm:
Dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm với người dùng Image-Pro, Image-Pro Premier cung cấp các phương pháp mới và cải tiến để Phân đoạn, Phân loại và Đo lường tự động: Xử lý hình ảnh lớn, Thu thập hình ảnh (Acquisition), phép đo tự động, Ghi Macro & Tùy chỉnh, Báo cáo, Hỗ trợ ứng dụng
Liên hệ qua Hotline: 024 6682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm

1. Giới thiệu

Dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm với người dùng Image-Pro, Image-Pro Premier cung cấp các phương pháp mới và cải tiến để Phân đoạn, Phân loại và Đo lường tự động.
  • Xử lý hình ảnh lớn.
  • Thu thập hình ảnh (Acquisition).
  • Phép đo tự động.
  • Ghi Macro & Tùy chỉnh.
  • Báo cáo.
  • Hỗ trợ ứng dụng.

​2. Chức năng 

2.1 Chụp từng ảnh và phim

Phân tích thành công bắt đầu với hình ảnh chất lượng cao. Phân tích hình ảnh trực tiếp và chuyển đoạn phim nhiều gigabyte trực tiếp vào ổ cứng của bạn.

2.2 Xử lý và nâng cao

Tiết lộ các chi tiết quan trọng trong hình ảnh của bạn bằng các bộ lọc, công cụ điều chỉnh màu sắc, căn chỉnh và các yếu tố đặt tiêu đề.

2.3 Đo khoảng cách và diện tích, theo dõi đối tượng và đo cường độ

Trích xuất dữ liệu có thể định lượng từ hình ảnh của bạn bằng nhiều công cụ đo lường.

2.4 Tự động đếm và phân loại đối tượng

Đếm và mô tả các đối tượng bằng hơn 50 công cụ đo lường thủ công và tự động. Tự động phát hiện các đối tượng tối hoặc sáng hoặc sử dụng Phân đoạn thông minh để phân đoạn các hình ảnh khó.

2.5 Tự động hóa nhiệm vụ của bạn

Các công cụ tự động hóa không chỉ tiết kiệm thời gian bằng cách loại bỏ các bước lặp đi lặp lại mà quan trọng hơn là cung cấp khả năng giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi hoặc sự không nhất quán.

2.6 Chia sẻ công việc của bạn

- Khi phân tích hoàn tất, sẽ cần phải chia sẻ những phát hiện. Chú thích, xuất sang Excel, gửi hình ảnh tới PowerPoint hoặc tạo báo cáo PDF để chia sẻ quá trình kiểm tra các bước phân tích hình ảnh của bạn.

2.7  Được thiết kế cho ứng dụng của bạn

Phần mềm Image-Pro được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu khoa học sự sống, bệnh lý học, hình ảnh huỳnh quang, phân tích vòng tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng, sinh học tế bào, điều tra công nghiệp, đảm bảo chất lượng, phân tích hạt và pháp y. Được hàng ngàn nhà nghiên cứu và chuyên gia sử dụng vòng quanh thế giới.
Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook