Hướng dẫn cài đặt phần mềm Office 2019 Standard

21/05/2021 1.224 lượt xem
Bộ cài của Office Standard 2019 không thể tải trực tiếp mà phải thông qua Deployment Tool.
 • Đầu tiên tải Deployment Tool về tại đây

 • Sau khi tải về sẽ được file cài đặt này:  , Click đúp để tiến hành cài đặt 
 • Chọn Folder để lưu trữ:

 
 • Sau đó file cấu hình sẽ tự động được lưu vào thư mục các bạn vừa lưu


 • Chỉnh sửa file cấu hình " configuration-Office2019Enterprise.xml" bằng cách chuột phải và chọn "Edit"


 • Xóa nội dung cũ và coppy nội dung dưới đây vào

XML

<Configuration>
  <Info Description="Office Standard 2019 (64-bit)" />
  <Add OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019" SourcePath="C:\OfficeSetup">
    <Product ID="Standard2019Volume" PIDKEY="#####-#####-#####-#####-#####">
      <Language ID="en-us" />
    </Product>
  </Add>
  <RemoveMSI />
  <Display Level="Full" AcceptEULA="TRUE" />
</Configuration>
 • Các bạn có thể thay đổi đường dẫn lưu file bộ cài, product key, ngôn ngữ sử dụng
 • Sau khi cấu hình xong lưu lại file đổi tên thành "configuration-Office2019Standard.xml"
 • Để bắt đầu cài đặt vào "Command Promt"
Tại giao diện của "Command Promt" nhập: cd_đường dẫn file cấu hình như mình đang để sẽ là
Bảng điều khiển
cd C:\office2019 Tiếp theo nhập lệnh tải bộ cài Office Standard 2019 về:
Bảng điều khiển
	setup /configuration-Office2019Standard.xml
 • Sau khi tải xong trong folder chọn lưu trữ sẽ xuất hiện Folder

 • Quay lại Commont Promt để cài đặt. Gõ lệnh:
Bảng điều khiển
	setup /configure configuration-Office2019Standard.xml


 • Sau khi gõ lệnh trên giao diện cài đặt thông thường của Office sẽ xuất hiện
 
 • Sau khi chạy xong là đã hoàn thành việc cài đặtChúc các bạn thành công