Phần mềm EDA - Phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử là một phần mềm chuyên dụng trong sản xuất chip.Nó giống như phần mềm CAD mà các nhà kiến trúc thường sử dụng – ngoại trừ việc nó phức tạp hơn, khi nó phải xử lý hàng tỷ bóng bán dẫn cực nhỏ trên một mạch tích hợp.