Inventor

Inventor

Mô tả sản phẩm:
Inventor là Phần mềm Thiết kế cơ khí CAD 3D.
Sử dụng để tạo mô hình CAD 3D Inventor® cho thiết kế sản phẩm và cơ khí. Tìm hiểu về các tính năng lập mô hình, thiết kế, mô phỏng và kết xuất của Inventor.
Liên hệ qua Hotline: 0246 682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm

Thiết kế sản phẩm
Parametric modeling
Tập trung vào thiết kế khi bạn tạo và chỉnh sửa mô hình 3D của mình với giao diện người dùng trực quan.
Assembly modeling
Xem cách thiết kế của bạn sẽ kết hợp với nhau và thực hiện ở cấp độ lắp ráp.
Drawing creation
Nhanh chóng tạo ra các bản vẽ chi tiết, chính xác, rõ ràng để sản xuất
Kết hợp
Shared view collaboration
Cộng tác trên các mô hình hoặc thiết kế của bạn trực tuyến. Bất kỳ ai cũng có thể đánh giá và nhận xét về các chế độ xem được chia sẻ trong trình xem Autodesk

Work with non-native data

Duy trì một liên kết liên kết đến dữ liệu CAD không phải gốc.
BIM interoperability
Chuyển đổi các mô hình CAD 3D có thể định cấu hình thành các đối tượng BIM.

Tự động thiết kế

Design configurations

Automated frame design

Sheet metal


Mô hình hóa

Model-based definition

Content center

Shape Generator

Flexible modeling

Direct modeling

Freeform modeling

Mechanical concept and layout design

Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook