SAS (phát âm là “Sass”, viết tắt của Statistical Analysis System) là một hệ thống tích hợp các sản phẩm phần mềm cung cấp bởi SAS Institute Inc. SAS là bộ phần mềm có thể khai thác, thay đổi, quản lý và truy xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện phân tích thống kê về nó.SAS cung cấp giao diện người dùng điểm và nhấp đồ họa cho người dùng không có kỹ thuật và hơn thế nữa thông qua ngôn ngữ SAS .