Tích hợp các cách kiểm tra bản quyền các phần mềm

Kiểm tra bản quyền Windows và Office tất cả các phiên bản

04/02/2020 3.479 lượt xem
Trong bài này, Jywsoft.com sẽ giới thiệu cách kiểm tra bản quyền ( license ) của Windows và Office bằng một file lệnh Command. Lệnh này kiểm tra được hầu hết các Phiên bản HĐH từ Win XP đến Windows 10, Office 2003 – 2016

Kiểm tra Key Windows bản quyền bằng ShowKeyPlus

26/11/2019 4.583 lượt xem
ShowKeyPlus công cụ giúp kiểm tra window bản quyền đơn giản trên máy tính hoặc laptop của bạn. Trường hợp laptop bị lỗi phải cài lại Windows nhưng khi cài đặt lại windows xong thì bị mất bản quyền đi kèm theo máy “. Bạn muốn lấy lại key bản quyền và kích hoạt lại Windows bản quyền. Phần mềm này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó