Kiểm tra Key Windows bản quyền bằng ShowKeyPlus

26/11/2019 2.784 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng phần mềm ShowKeyPlus


Bước 1: Tải phần mềm ShowKeyPlus  tại đây. Sau khi tải và cài đặt sẽ xuất hiện giao diện như sau
  •  
  • Product name: Phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng.
  • Product ID: ID của hệ điều hành.
  • Installed Key: Key cài đặt của phần mềm.
  • OEM Key: Phần này quan trọng nhất, đó chính là Key bản quyền trong máy, một điều cũng lưu ý là Key OEM sẽ không áp dụng kích hoạt bản quyền trên máy khác được.
  • OEM Edition: Hệ điều hành ban đầu khi bạn mua máy.