Minitab Engage

Minitab Engage

Mô tả sản phẩm:
Minitab Engage là giải pháp duy nhất được thiết kế đặc biệt để giúp các tổ chức xây dựng các chương trình cải tiến và đổi mới, thực hiện chúng với sự trợ giúp của các công cụ giải quyết vấn đề và phương pháp quản lý dự án đã được chứng minh, sau đó theo dõi các chỉ số hiệu suất chính trong thời gian thực để chứng minh ROI.
Liên hệ qua Hotline: 024 6682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm


 Lên mục tiêu & thu thập ý tưởng


Xây dựng văn hóa đổi mới
Nuôi dưỡng những ý tưởng tốt nhất và khuyến khích sự tham gia củangười lao động bằng cách mời mọi người trong tổ chức của bạn gửi ý tưởng của họ ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào chúng nảy sinh, sử dụng biểu mẫu ý tưởng có thể tùy chỉnh hoàn toàn.
 
Đánh giá tiềm năng ý tưởng và sắp xếp các sáng kiến
Biểu mẫu ý tưởng nhắc người gửi đánh giá ý tưởng của họ theo các tiêu chí quan trọng đối với tổ chức của bạn

Hoạch định và khởi động dự án

Đẩy nhanh các đổi mới với các phương pháp giải quyết vấn đề đã được chứng minh
Hợp lý hóa quá trình kiểm tra xem những ý tưởng nào sẽ trở thành dự án. Chọn ban chỉ đạo để những người phù hợp được thông báo và các mục hành động không bị mất trong một loạt email vào chiều thứ Sáu. Các nhóm có thể bắt đầu từ các phương pháp luận đã được chứng minh như DMAIC, DFSS, Plan-Do-Check-Act (PDCA) và Sự kiện Kaizen, hoặc xác định của riêng bạn.
 
Hình dung các kế hoạch bằng các công cụ động não và lập sơ đồ

Cung cấp cho nhóm của bạn một bộ tài nguyên toàn diện để đánh giá và phát triển các kế hoạch được thiết kế để giải quyết các thách thức và tận dụng các cơ hội mới. Minitab Engage được trang bị các công cụ lập sơ đồ và động não có giá trị như bản đồ tư duy, sơ đồ xương cá, bản đồ ý tưởng và sơ đồ mối quan hệ

Đổi mới, Thực thi và Thương mại hóa

Thực thi với các công cụ giải quyết vấn đề toàn diện

Lập bản đồ từng bước trong hành trình của bạn với người quản lý dự án Minitab Engage và một bộ công cụ và biểu mẫu trực quan mạnh mẽ cho phép thực hiện các dự án và thương mại hóa các đổi mới trong toàn tổ chức của bạn, bao gồm các công cụ phân tích nguyên nhân gốc rễ, Năm lý do, SIPOC, điều lệ dự án và Phân tích Hiệu ứng và Chế độ Lỗi (FMEA).

 

Tiến trình trước với thông báo và sao lưu tự động

Theo dõi các dự án bằng các cảnh báo qua email kịp thời thông báo cho các thành viên trong nhóm khi các dự án cần họ chú ý, bao gồm nhiệm vụ dự án mới, phê duyệt dự án, đánh giá giai đoạn quan trọng và các mốc quan trọng sắp tới. Và mọi người có thể làm việc với sự tự tin khi biết rằng các dự án được sao lưu tự động để tránh phải làm lại hoặc mất thông tin chi tiết.

 

Kết hợp thông tin chi tiết từ các phân tích trong Phần mềm thống kê Minitab

Các thành viên trong nhóm dự án có thể gửi đầu ra từ Phần mềm thống kê Minitab trực tiếp tới Minitab Engage hoặc nhúng tệp Minitab trực tiếp vào lộ trình Engage của họ.

ROI trong thời gian thực
 Giám sát trạng thái dự án 
Xem xét ngay trạng thái của các sáng kiến cải tiến và đổi mới của bạn bằng bảng điều khiển thời gian thực trong Minitab Engage, để trao quyền cho việc ra quyết định và điều chỉnh khóa học chiến lược. Theo dõi KPI với trang tổng quan động
Trực quan hóa các chỉ số chính của dự án với tính năng theo dõi động, cập nhật từng phút về các chỉ số hiệu suất của chương trình của bạn. Xem tóm tắt tài chính, tiến độ đạt được các mục tiêu đã đặt ra và theo dõi tình trạng dự án. Xem toàn bộ sáng kiến của bạn hoặc tập trung vào các dự án, nhóm hoặc bộ phận cụ thể.
Tạo báo cáo sẵn sàng trình bày
Thể hiện ảnh hưởng của tổ chức và giữ chân các bên liên quan chính bằng cách dễ dàng tạo báo cáo và trang tổng quan để ghi lại những đóng góp và thành công.
Công nhận và nhân rộng thành công 
Truyền cảm hứng cho các nhóm nhân rộng thành công trong toàn tổ chức bằng cách sử dụng Minitab Engage để bắt đầu, theo dõi, quản lý và chia sẻ các sáng kiến cải tiến và đổi mới từ việc hình thành ý tưởng đến quá trình thực hiện.
 

Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook