Lớn, mạnh mẽ và giá cao là những thuật ngữ dùng để miêu tả phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Oracle. Đối với những ai có nhu cầu cần cấu trúc mở, nhiều tùy chọn, Oracle là lựa chọn lý tưởng. Đây sẽ là phần mềm mang lại những lợi ích chưa từng có trong bất kỳ công cụ nào. Điều này cho phép khách hàng xây dựng cơ sở hạ tầng tối ưu nhất cho họ.