PROCAD Products – Industry Leading Piping Design Software Về PROCAD Thành lập từ năm 1991, PROCAD cung cấp các phần mềm thiết kế đường ống và vật liệu về điện tốt nhất thị trường. Các sản phẩm PROCAD nhằm để đáp ứng nhu cầu thiết kế nhà máy 3D và 2D. Phần mềm được phát hành dưới dạng một tiện ích bổ sung (add-on) cho những khách hàng sử dụng phần mềm AutoCAD. Đối với những khách hàng không có AutoCAD, PROCAD cung cấp tất cả các sản phẩm của mình với AutoCAD OEM bao gồm nền tảng CAD. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được xây dựng với các công nghệ đã được chứng minh có thể cung cấp cho các nhà thiết kế những công cụ cần thiết để làm việc hiệu quả. Ngoài phần mềm, PROCAD không ngừng được hỗ trợ, bao gồm các bản nâng cấp, đào tạo và dịch vụ tùy biến. Thêm vào đó là sự hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng của chúng tôi sẽ giúp cải thiện môi trường làm việc của bạn và tăng năng suất ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Lý do chọn PROCAD Khi bạn quyết định sử dụng PROCAD cho các dự án đườn