Kiểm Tra Thông Tin Bản Quyền Phân mềm AutoCAD

05/06/2020 264 lượt xem

1/ Kiểm tra bản quyền AutoCad trong tài khoản quản trị Autodesk

Truy cập trang chủ https://www.autodesk.com/ . Đăng nhập vào tài khoản Autodesk của bạnKhi đăng nhập vào tài khoản sẽ thấy cảnh báo của Autodesk nếu có phiên bản sắp hết hạn. Các bạn click vào All Products and Services sẽ hiện lên tất cả các phiên bản mình đã có bản quyền và thời hạn của chúng
2/ Kiểm tra bản quyền AutoCAD trong menu Trợ giúp sản phẩm

 
Các bạn cũng có thể kiểm tra trực tiếp trên máy đang cài đặt phần mềm AutoCad
Đối với các phiên bản 2017, 2018, 2019, 2020, 2021:
Khởi chạy phần mềm AutoCad của bạn.
Nhấp vào Help > About [Tên sản phẩm], ví dụ Help > About Autodesk AutoCAD 2017
Trong cửa sổ About, nhấp vào Manage LicenseTìm thông tin bản quyền autocad trong cửa sổ Manage License

Đối với sản phẩm 2016 trở về trước:
Khởi chạy phần mềm của bạn.
Nhấp vào Help > About, hoặc About [Tên sản phẩm], ví dụ Help > About Autodesk AutoCAD 2016
Trong cửa sổ About, nhấp vào Product Information hoặc Product License Information.Kiểm tra bản quyền autocad trong cửa sổ Product License Information
 
Hi vọng thông qua bài viết này các bạn có thể tự kiểm tra được thời hạn bản quyền của các phần mềm Autodesk. Chúc các bạn thành công