AUTOCAD 2022

AUTOCAD 2022

Mô tả sản phẩm:
Phần mềm AutoCAD 2022 bao gồm các bộ công cụ dành riêng cho ngành, trải nghiệm được kết nối được cải thiện trên các nền tảng và sản phẩm Autodesk cũng như các hệ thống tự động hóa mới như Count.
Liên hệ qua Hotline: 0246 682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm

Các bộ công cụ chuyên dụng:

Architecture Toolset

Tăng tốc độ thiết kế và soạn thảo kiến trúc với bộ công cụ dành riêng cho ngành bao gồm hơn 8.500 đối tượng và phong cách thông minh.

Mechanical Toolset

Thiết kế nhanh hơn với bộ công cụ dành riêng cho ngành kỹ thuật cơ khí, bao gồm hơn 700.000 bộ phận và tính năng thông minh.

Map 3D Toolset

Kết hợp hệ thống thông tin địa lý và dữ liệu CAD với bộ công cụ dành riêng cho ngành để lập bản đồ GIS và 3D.

Electrical Toolset

Tạo, sửa đổi và lập tài liệu hiệu quả các hệ thống điều khiển điện bằng bộ công cụ dành riêng cho ngành để thiết kế điện

MEP Toolset

Các hệ thống soạn thảo, thiết kế và xây dựng tài liệu với bộ công cụ dành riêng cho ngành cho MEP (cơ khí, điện và hệ thống ống nước).

Plant 3D Toolset

Tạo và chỉnh sửa P & ID, mô hình 3D, và trích xuất đường ống trực quan và isometric với bộ công cụ dành riêng cho ngành để thiết kế nhà máy.

Raster Design Toolset

Sử dụng các công cụ thiết kế raster trong bộ công cụ chuyên dụng để chỉnh sửa các bản vẽ được quét và chuyển đổi hình ảnh raster thành các đối tượng DWG ™.

Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook