Eset Parental Control for Android- 1U1Y

Eset Parental Control for Android- 1U1Y

Mô tả sản phẩm:
Thông tin sản phẩm
Tính năng của ESET Parental Control 1U1Y:

- Giữ trẻ an toàn trực tuyến, theo cách thân thiện với trẻ em : ESET Parental Control for Android cho phép bạn giúp người sử dụng thiết bị Android điều hướng trực tuyến, quản lý những ứng dụng và trang web mà họ sử dụng, và quyết định cùng nhau - những gì tốt cho họ. Nó cũng cho phép bạn xem nơi con bạn đang ở và gửi tin nhắn trực tiếp đến màn hình thiết bị của họ.

- Phần mềm quản lý các ứng dụng: Sử dụng bộ lọc dựa trên độ tuổi để quản lý những ứng dụng mà con bạn có thể và không thể truy cập.


- Định vị vị trí trẻ em: Kiểm tra vị trí hiện tại của thiết bị bất cứ lúc nào thông qua my.eset.com hoặc ứng dụng ở chế độ dành cho cha mẹ.


- Web Guard: Chặn các trang web và danh mục trang web không phù hợp với độ tuổi, đồng thời cho phép trẻ em sử dụng các trang web phù hợp.


- Giới hạn thời gian vui chơi và ngân sách: Quyết định khi nào con bạn có thể chơi trên thiết bị của mình. Đặt thời gian giới hạn và cho ph
Liên hệ qua Hotline: 0246 682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm

Tính năng của ESET Parental Control 1U1Y:

- Giữ trẻ an toàn trực tuyến, theo cách thân thiện với trẻ em : ESET Parental Control for Android cho phép bạn giúp người sử dụng thiết bị Android điều hướng trực tuyến, quản lý những ứng dụng và trang web mà họ sử dụng, và quyết định cùng nhau - những gì tốt cho họ. Nó cũng cho phép bạn xem nơi con bạn đang ở và gửi tin nhắn trực tiếp đến màn hình thiết bị của họ.

- Phần mềm quản lý các ứng dụng: Sử dụng bộ lọc dựa trên độ tuổi để quản lý những ứng dụng mà con bạn có thể và không thể truy cập.


- Định vị vị trí trẻ em: Kiểm tra vị trí hiện tại của thiết bị bất cứ lúc nào thông qua my.eset.com hoặc ứng dụng ở chế độ dành cho cha mẹ.


- Web Guard: Chặn các trang web và danh mục trang web không phù hợp với độ tuổi, đồng thời cho phép trẻ em sử dụng các trang web phù hợp.


- Giới hạn thời gian vui chơi và ngân sách: Quyết định khi nào con bạn có thể chơi trên thiết bị của mình. Đặt thời gian giới hạn và cho phép những trường hợp ngoại lệ mà con bạn có thể yêu cầu.

Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook