Link Download phần mềm mastercam 2017 bản chuẩn

19/07/2019 159 lượt xem

Mới đây đơn vị cung cấp phần mềm Mastercam đã cho ra thể hệ tiếp theo có tên gọi là Mastercam 2017, mở cửa để thử nghiệm Beta cho tất cả khách hàng Mastercam. Vậy thì Mastercam 2017 có những gì đặc biệt và tải phần mềm Mastercam2017 ở đâu.

Đây chỉ là một vài trong số những điều bạn sẽ thấy trong Mastercam 2017 Beta:

  • New Optimized Interface tổ chức và sắp xếp chương trình của bạn. Dựa trên giao diện “Ribbon” thành công, Mastercam 2017 tận dụng kinh nghiệm của bạn với phần mềm Windows khác làm cho nó dễ dàng hơn để tìm thấy những chức năng mà bạn cần để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
  • Chuyển động năng động, tiến bộ mang lại lựa chọn mới cho kỹ thuật của chúng tôi cung cấp các đường gia công đột phá có hiệu quả hơn, ít phức tạp, đi một khoảng cách ngắn hơn và cải thiện thời gian chu kỳ.
  • Mở rộng CAD CAM cung cấp các công cụ thiết kế thực tế hơn cho các lập trình sàn nhà máy. Mastercam 2017 tốc độ thiết kế cho các hạng mục như khuôn mẫu và các công cụ điện, cung cấp tính năng tự động sửa chữa trên các chất rắn nhập khẩu và cải thiện các công cụ hiện có như rắn tháo rời.
  • Mạnh mẽ đa trục và Mill-Turn cải tiến.
  • Sắp xếp hợp lý công việc với quản lý cải tiến máy bay, mức độ và kiểm soát hình học, phân tích đường chạy dao và nhiều hơn nữa.
  • ..và nhiều cải tiến năng suất khác trên toàn bộ sản phẩm.

Cập nhật phiên bản beta và biết đến vấn đề

Chúng tôi đang tìm kiếm để phát hành một phiên bản beta công cộng mới khoảng một tháng một lần. Vấn đề đã biết, các bản vá lỗi cập nhật, và các chi tiết khác sẽ được cung cấp khi bạn cài đặt hiện tại Mastercam 2017 Betavà thông qua các diễn đàn Mastercam

Yêu cầu hệ thống

Mastercam 2017 đòi hỏi một phiên bản 64-bit của Windows 7, 8.x hoặc 10. Để xem danh sách đầy đủ các yêu cầu hệ thống, vui lòng truy cập của chúng tôi yêu cầu trang. Mastercam cho SOLIDWORKS cũng đòi hỏi SOLIDWORKS năm 2014 hoặc sau đó (không bao gồm trong việc tải xuống). Một giấy phép hợp lệ của SOLIDWORKS có sẵn thông qua các đại lý được ủy quyền SOLIDWORKS.

Link tải bản Mastercam2017: https://drive.google.com/drive/folders/11O5FISQcsTdmHfUoKPmUTZIWO_aBm_99

Một số bản Mastercam khác bạn có thể tải về sử dụng: