Minitab - Những nguyên tắc cơ bản của Gage R&R

19/06/2019 1.149 lượt xem
Trước khi cắt một miếng đá cẳm thạch đắt tiền cho mặt bàn, một người thợ mộc giàu kinh nghiệm trước tiên phải chắc chắn rằng mình đã biết kích thước đúng. Hành động dựa trên những đo đạc sai lệch có thể gây lãng phí lớn.
 

Không có một hệ thống đo lường nào hoàn hảo cả, chúng ta dựa vào các hệ thống đó để xác định số lượng dữ kiện cần thiết giúp chúng ta kiểm soát chất lượng và giám sát các thay dổi trong các quy trình quan trọng. Do vậy, làm sao bạn có thể biết liệu các thay đổi bạn đang thấy là hợp lý và không phải là kết quả của một hệ thống đo lường sai lệch. Xét cho cùng, nếu bạn không thể tin cậy vào hệ thống đo lường của mình thì bạn cũng không thể tin cậy vào kết quả của hệ thống đo lường đó.

Thực hiện một khảo sát Gage R&R có thể giúp bạn nhận biết các vấn đề đang tồn tại trong hệ thống đo lường của mình, giúp bạn tự tin vào dữ liệu đo lường và đưa ra các quyết định dựa vào dữ kiện (data-driven decision) để cải tiến quy trình.

Gage R&R có thể giúp bạn điều gì?

Cac khảo sát Gage R&R có thể báo cho bạn biết liệu mức độ không đồng nhất trong hệ thống đo lường của bạn có lớn quá và cần phải lưu ý không – điều này có thể do dụng cụ đo bị lỗi, hoặc do nhân viên không nhất quán khi xử dụng dụng cụ.

Phát hiện một dụng cụ đo bị lỗi

Hãy xem xét ví dụ sau để hiểu thêm khảo sát Gage R&R có tác dụng ra sao.

Giả sử một công ty muốn áp dụng biểu đồ kiểm soát (control chart) để giám sát trọng lượng đóng gói của hộp ngũ cốc. Trước khi làm việc này, công ty thực hiện một khảo sát Gage R&R để xác định liệu hệ thống họ đang dùng để đo lường trọng lượng của hộp ngũ cốc có chính xác không.

Cách tốt nhất để chắc chắn rằng phương pháp đo lường có đúng hay không là nhìn vào khả năng lập lại (repeatability), hay sự khác nhau (variation) của những lần đo được thực hiện do cùng nhân viên trên cùng một sản phẩm. Trong khi trọng lượng của cùng một hộp ngũ cốc dưới những điều kiện giống nhau là như nhau thì kết quả giữa các lần cân có như nhau hay không? Cân đi cân lại cùng một hộp trong nhiều lần có thể chỉ ra mức độ dao động đang tồn tại trong hệ thống đo lường của chúng ta.

Với thử nghiệm này, chúng ta có thể nhìn vào khả năng lập lại dựa trên kết quả đo của hai nhân viên khác nhau. Kết quả Gage R&R cho thấy ngay cả khi cùng một nhân viên cân cùng một hộp trên cùng một cái cân, trọng lượng đo được dao động tới mức nhiều grams. Có khả năng cái cân cần nhanh chóng được hiệu chỉnh lại. Cái cân sai đã làm cho biểu đồ kiểm soát mô tả các số liệu đo lường này hầu như vô ích. Mặc dù giá trị đo trung bình của mỗi nhân viên không cách xa nhau, sự dao động của các lần đo của cùng một nhân viên rất lớn!

Nhấn mạnh sự khác nhau giữa các nhân viên

Tuy nhiên sự dao động tồn tại trong hệ thống đo lường chỉ là một mặt của khảo sát Gage R&R. Chúng ta cũng cần phải nhìn vào khả năng làm lại (reproducibility) hay sự dao động do các nhân viên khác nhau cùng dùng chung hệ thống đo lường. Một khảo sát Gage R&R có thể cho chúng ta biết liệu có sự khác nhau giữa nhân viên này với nhân viên khác trên cùng một phương pháp đo, và khác nhau bao nhiêu.

Giả sử công ty muốn giám sát trọng lượng hộp ngũ cốc và tuyển nhân viên mới để thực hiện việc này. Công ty dùng Gage R&R để đánh giá nhân viên mới tuyển so với nhân viên đã có kinh nghiệm làm việc.

Khảo sát cho thấy khi cân cùng một hộp ngũ cốc, nhân viên mới có kết quả cân cao hoặc thấp hơn nhiều so với các nhân viên đã có kinh nghiệm. Phát hiện này có thể giúp công ty nhận ra cần phải huấn luyện các nhân viên mới nhiều hơn.

Khảo sát Gage R&R Study bằng Minitab ra sao

Nhận biết khả năng của hệ thống đo lường bạn đang dùng có thể có tác động đáng kể về tài chính. Minitab, một chương trình thống kê chuyên dụng giúp bạn phân tích mức độ chính xác của hệ thống đo lường của mình một cách dễ dàng.

Trong trường hợp công ty sản xuất và đóng hộp ngũ cốc như trên, vấn đề đóng ngũ cốc vào hộp dư và thiếu có hậu quả khác nhau. Đóng dư ngũ cốc vào hộp gây hao tốn chi phí và công ty có thể tiết kiệm chi phí này bằng cách hiệu chỉnh hệ thống cân và huấn luyện nhân viên phù hợp. Tương tự, đóng thiếu sẽ làm khách hàng nổi giận khi biết mình không nhận đủ lượng ngũ cốc đã trả tiền.

Bắt đầu

 

Việc chuẩn bị để phân tích hệ thống đo lường thật dễ dàng với chức năng khởi tạo bảng thu thập dữ liệu trong Minitab (Create Gage R&R Study Worksheet). Hộp giao diện giúp bạn nhanh chóng ghi rõ ai thực hiện việc đo lường (operators), đo cái gì (the parts), số lần đo (replicates) và thứ tự dữ liệu được ghi nhận

  1. Chọn Stat > Quality Tools > Gage Study > Create Gage R&R Study Worksheet.
  2. Ghi rõ số lượng sản phẩm cần đo, số nhân viên, và số lần mỗi nhân viên đo cùng một sản phẩm.
  3. Mô tả sản phẩm được đo và tên nhân viên để nhận biết kết quả dễ dàng.
  4. Bấm OK.

Phần chính

Sau khi đã ghi nhận đầy đủ vào bảng thu thập dữ liệu, bạn nhập vào chương trình Minitab và dùng Gage R&R Study (Crossed) để phân tích kết quả.
1.

2. Chọn Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Study (Crossed).
3.In Part Numbers, enter Parts.
4.In Operators, enter Operators.
5.In Measurement Data, enter ‘Fill Weights’.
6.Click OK
.
Khảo sát cho thấy kết quả cân của Jordan thấp hơn của Pat hay Taylor. Trong thực tế, tỷ lệ % khác biệt trong khảo sát (Study Variation) trong tổng Gage R&R cao – 90.39% là chỉ dấu cho thấy hệ thống đo lường không ổn. Nhận biết lý do và loại bỏ nguyên nhân gây khác biệt sẽ cải thiện hệ thống đo lường.Xử dụng kết quả khảo sát Gage R&R Studies.Việc đo lường, như bất cứ quy trình nào khác, dễ có khuynh hướng thay đổi. Đánh giá và nhận biết nên tập trung nỗ lực váo đâu để giảm thiểu thay đổi này giúp bạn bảo đảm mức độ chính xác cho hệ thống đo lường của mình