Thông báo tăng giá Mastercam

26/03/2019 262 lượt xem

Thông báo tới tất cả khách hàng, từ 1/6/2019 Mastercam sẽ ra phiên bản 2020 và giá sẽ tăng 12-15% tất cả các sản phẩm