Windows Embedded Server

Windows Embedded Server

Mô tả sản phẩm:
Thông tin sản phẩm
Windows® Embedded Server là hệ nhị phân giống với Windows Server, với các tính năng bảo mật, độ tin cậy và tính khả dụng được cài sẵn để sử dụng trong một giải pháp nhúng bao gồm phần cứng ứng dụng và phần mềm ứng dụng. Windows® Embedded Server cho phép các nhà sản xuất thiết bị gốc - OEM dễ dàng thiết kế, xây dựng và triển khai các giải pháp chuyên dụng hơn.

Windows Embedded Server cũng là một thành viên của hệ điều hành Windows Server được phát triển trên nền tảng Windows Server 2012-2016-2019
Liên hệ qua Hotline: 024 6682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm
Có các phiên bản

Tính năng chính
  • Windows Server for Embedded Systems offers a dynamic infrastructure that can scale and secure workloads, and increase hardware ROI and reduce total cost of ownership.
  • The platform features diverse storage choices that can help achieve high performance, availability and resource efficiency through virtualization and optimization.
  • Windows Server for Embedded Systems also automates a broad set of management tasks, and simplifies deployment of workloads, helping move an organization toward full, lights-out automation and easy remote management.
  • Deliver centralized access and audit policies, leverage built-in security capabilities, and help lock down your appliances.
 
Cấp phép - Licensing Model
Windows Server 2016 for Embedded Systems
Feature Standard Datacenter
Cores Each license covers up to 16,20, or 24 Cores Clients Access Licenses required.
Virtualization Rights Two virtual instances Unlimited virtual instances
 
Windows Server 2012 For Embedded Systems and Windows Server 2012 R2 For Embedded Systems
Feature Standard Datacenter
Processor supported 1-4 1-4
Virtualization technology 2 to 4 virtual license instances unlimited virtual license instances
 
Windows Server 2008 For Embedded Systems and Windows Server 2008 R2 For Embedded Systems
Feature Standard Enterprise
Processor supported 1-4 1-8
Virtualization technology 2 to 4 virtual license instances unlimited virtual license instances
 
 Sản phẩm và vòng đời 
Windows Server 2016 for Embedded Systems

Microsoft PN Item Name End of Support End of License
9ZU-00056 Win Svr Emb Dtcntr 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 16 Core 2027/1/11 2031/12/31
9ZU-00057 Win Svr Emb Dtcntr 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 24Core 2027/1/11 2031/12/31
9ZU-00043 Win Svr Emb Dtcntr 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 4Cr NoMedia/NoKey AddLic 2027/1/11 2031/12/31
6FA-00297 Win Svr Emb Std 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 16 Core Std 2027/1/11 2031/12/31
6FA-00298 Win Svr Emb Std 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 20 Core Std 2027/1/11 2031/12/31
6FA-00299 Win Svr Emb Std 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 24 Core Std 2027/1/11 2031/12/31
6FA-00308 Win Svr Emb Std 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 4CoreNoMedia/NoKey AddLic 2027/1/11 2031/12/31
6KA-00073 Win Svr Emb CAL 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 1 Clt Device CAL 2027/1/11 2031/12/31
6KA-00074 Win Svr Emb CAL 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 1 Clt User CAL 2027/1/11 2031/12/31
6KA-00075 Win Svr Emb CAL 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 5 Clt Device CAL 2027/1/11 2031/12/31
6KA-00076 Win Svr Emb CAL 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 5 Clt User CAL 2027/1/11 2031/12/31
6FA-00300 Win Svr Emb Std 2016 64Bit MultiLang ESD OEI 5 Clt 16 Core Std 2027/1/11 2031/12/31
 
Windows Server Standard / Enterprise 2012 R2
 
MS PN Item Name End of Support End of License
6FA-00235 Win Svr Emb Std 2012 R2 x64 EMB MultiLang ESD OEI 2 CPU Std 2023/1/10 2027/6/30
6FA-00241 Win Svr Emb Std 2012 R2 x64 EMB MultiLang ESD OEI 2 CPU 5 Clt Std 2023/1/10 2027/6/30
6FA-00244 Win Svr Emb Std 2012 R2 x64 EMB MultiLang ESD OEI 2 CPU 10 Clt Std 2023/1/10 2027/6/30
6FA-00238 Win Svr Emb Std 2012 R2 x64 EMB MultiLang ESD OEI 4 CPU Std 2023/1/10 2027/6/30
6FA-00247 Win Svr Emb Std 2012 R2 x64 EMB MultiLang ESD OEI 4 CPU 5 Clt Std 2023/1/10 2027/6/30
6FA-00250 Win Svr Emb Std 2012 R2 x64 EMB MultiLang ESD OEI 4 CPU 10 Clt Std 2023/1/10 2027/6/30

Các Version Enterprise, Std 2012, 2008 R2 vui lòng liên lạc Jywsoft
 
Giá bán
Liên lạc với JywSoft để có giá chính xác cho doanh nghiệp bạn
• 968TWE8IR1 Win EMB Industry Pro Retail 8.1 EMB MultiLang ESD OEI
• 968TWPOS7X Win Embedded POSReady 7 32-bit/x64 EMB ESD OEI Runtime
• 968TWEPOS3 Win Embedded POSReady 2009 EMB ESD OEI Runtime
Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook