MASTERCAM X9, LẬP TRÌNH PHAY, TIỆN MASTERCAM

27/05/2019 827 lượt xem

Với Mastecam X9, khi mở hộp thoại Plane Manager bây giờ khi bạn chọn lên mặt nào thì mặt đó sẽ hiển thị gốc tọa độ và tên của gốc tọa độ trực quan trên màn hình. Ngoài ra khi mở hộp thoại này bạn có thể thực hiện thao tác xoay, di chuyển màn hình để quan sát các đối tượng dễ dàng mà không cần tắt hộp thoại này. Hoặc di chuyển hộp thoại này sang một màn hình khác nếu như bạn đang làm việc ở chế độ nhiều màn hình kết hợp. Ở các phiên bản trước thao tác này còn hạn chế và bất tiện cho người dùng.
 
  1. Cải tiến về hệ thống :  
      a. Cải tiến về việc quản lý các mặt phẳng :
Với Mastecam X9, khi mở hộp thoại Plane Manager bây giờ khi bạn chọn lên mặt nào thì mặt đó sẽ hiển thị gốc tọa độ và tên của gốc tọa độ trực quan trên màn hình. Ngoài ra khi mở hộp thoại này bạn có thể thực hiện thao tác xoay, di chuyển màn hình để quan sát các đối tượng dễ dàng mà không cần tắt hộp thoại này. Hoặc di chuyển hộp thoại này sang một màn hình khác nếu như bạn đang làm việc ở chế độ nhiều màn hình kết hợp. Ở các phiên bản trước thao tác này còn hạn chế và bất tiện cho người dùng.

  b. Những cải tiến về Viewsheet :
Viewsheet là những khung nhìn khác nhau được lưu tạm thời bởi người dùng, sử dụng viewsheet để tạo các khung nhìn chi tiết khác nhau hoặc các mặt phẳng khác nhau và được lưu trên mỗi trang riêng. Với Viewsheet bạn có thể :
  • Định nghĩa một khung nhìn xác định hoặc hướng nhìn và phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng.
  • Phục hồi các thiết lập theo Level đã chỉnh sửa
  • Sử dụng Bookmark để phục hồi trạng thái của khung nhìn.
Ở các phiên bản trước đó nếu muốn sử dụng thì phải kích hoạt chức năng này. Tuy nhiên đến phiên bản X9 viewsheetđã được mặc định sử dụng lúc khởi động và bạn muốn thao tác gì thêm với chức năng này có thể chọn lệnh ở menu View.
Bạn có thể lưu lại đánh dấu khung nhìn và phục hồi lại khi cần.
Ở phiên bản này bạn có thể xóa, đặt tên lại một Bookmark từ Viewsheet bằng cách click phải chuột.
     c. Những cải tiến về hộp thoại Print :
Trên Mastercam X9, hộp thoại Print đã được cải tiến cho phép người dùng thao tác Pan, zoom, Fit center, Keep center, điều chỉnh Margin tương tác đối với vùng xem trước Preview. 

 d. Cải tiến tính năng bắt chuỗi đối tượng trên solid :
Tính năng mới Linked edges khi thực hiệt bắt chain trên mô hình solid cho phép bạn bắt Chain liên  tục theo các cạnh không cùng mặt của khối Solid. 

Các cạnh được chọn sẽ được đặt trong Group trên hộp thoại Chain
    e. Tính năng phân tích đường chạy dao Analyze toolpath
Tính năng mới này có thể tìm thấy trong menu lệnh Analyze, hiển thị thông tin đường chạy dao tại mỗi vị trí mà bạn rê chuột đến.
 f. Cải tiến trên hộp thoại Level Manager :
Thường đôi lúc làm việc bạn có thể xóa những đối tượng có trong một hoặc vài Level đang có mặt, tuy nhiên bạn muốn xóa một Level nào đó ra khỏi danh sách và giữ lại những level trống mà bạn muốn giữ lại. Mastercam X9 cung cấp một chức năng mới này trên menu chuột phải khi bạn chọn vào Level muốn loại bỏ khỏi hộp thoại đó là Purge selected empty levels.
2  Chức năng khác là Select all entities và Unselect All Entities cho phép bạn chọn và hủy chọn tất cả các đối tượng nằm trong Level mà bạn muốn làm việc. 2 Tính năng này khá thuận lợi, cho phép người dùng làm việc trực tiếp trên hộp thoại Level manager mà không cần phải mở Level và chọn các đối tượng trên màn hình.
2. Những cải tiến về Mill :
a.  Dynamic motion conventional feed rate :
Những toolpath 2D HST Dynamic Mill, Peel Mill và 3D Dynamic OptiRough bây giờ có thêm hổ trợ thêm bước tiến khi phay nghịch khi bạn chọn phương pháp cắt là Zigzag. 
b. Generic Radial Chip Thinning Calculation :
Với Mastercam X9, bây giờ bạn có thể kich hoạt cách tính năng tính toán bề dày phoi theo hướng tâm trục dao cho những toolpath không cần sử dụng dụng cụ cắt ISCAR CHATTEFREE.
c. Những cải tiến về phay 3D :
3D HST Roughing Consolidation : Củng cố những đường chạy dao gia công thô cao tốc, làm cho các tùy chọn gọn gàng hơn. 3D HST roughing đã được làm gọn từ 6 toolpaths còn lại 2 toolpath là Dynamic OptiRough và Area Roughing.  Cố gắn này mang các toolpath 2D và 3D HST theo cùng dòng toolpath tương ứng.
  • X8 OptiCore = X9 Dynamic OptiRough với tùy chọn From outside.
  • X8 OptiArea = X9 Dynamic Optirough với tùy chọn Stay inside.
  • X8 OptiRest = X9 Dynamic Optirough với trang Rest Material kèm theo.
  • X8 Core Roughing = X9 Area Roughing với tùy chọn From outside
  • X8 Area Clearace = X9 Area Roughing vơi tùy chọn Stay inside.
  • X8 Rest rough = X9 Area Roughing với trang Rest Material kèm theo.

3D HST Rest Roughing Linking
Đối với kiểu chạy dao vét 3D HST Rest Rough, trên Mastercam X9 đã cải thiện độ cao kết nối. Hình dưới đây cho thấy sự khác biệt giữa X8 và X9 về cải tiến này.

3D HST Tool Contact Point Confinement : Giới hạn điểm tiếp xúc của dụng cụ cắt trong 3D HST
Những toolpath 3D HST sau đay có hổ trợ điểm giới hạn mới trên trang Tool containment :
Mastercam bây giờ có thể bao gồm chuyển động theo đỉnh dao hoặc điểm tiếp xúc thực với điều khiển theo vị trí đường biên vùng gia công.
3D HST Waterline Cut Order
3D HST waterline toolpath bây giờ bao gồm tùy chọn cho phép gia công từ dưới lên.
Hybrid Flat Area Processing
Xử lý đối với vùng Flat đối với toolpath Hybrid trên Mastercam X9, bạn có thể chọn bao gồm vùng Flat, bỏ qua hoặc chỉ gia công vùng Flat. Những tùy chọn này có trong trang Cut Parameter của Hybrid 3D highspeed toolpath.
Improved taper tool support
Dao Taper bây giờ đã bù dao chính xác hơn.
Additional Check Surfaces : Các bề mặt check được bổ sung khi kiểm tra va chạm được chọn thành Tilt to avoid gouge. Tùy chọn này có thể tìm thấy trên trang Hoder. 
d. Những cải tiến về phay 2D :
2D HST Blend
2D HST Blend bao gồm một kiểu cắt mới, bây giờ bạn có thể gia công từ ngoài vào hoặc từ trong ra. Ngoài ra tùy chọn First pass feed redution cho phép bạn ăn dao chậm hơn tại pass cắt đầu tiên của Blend Toolpath tính theo phần trăm của bước tiến ăn dao ngang.
2D Contour Corner Break
2D contour toolpath bây giờ hổ trợ bẻ góc đường chạy dao, tùy chọn này cho phép bạn bo tròn góc nhọn trên Chain. Tùy chọn này ăn phạm chain được chọn.
Peel Mill Updates
Theo yêu cầu của bạn Mastercam X9 bao gồm kiểu chạy dao chuẩn Peel Mill trước đây. Standard Peel Mill cho phép làm việc với Chain kín, trong khi Dynamic Peel Mill không thể.
 
Preview toolpaths : Chức năng xem trước đường chạy dao.
Bạn có thể xem trước 2D toolpaths trên màn hình đồ họa  trước khi đóng hộp thoại và cho xuất đường chạy dao. Chọn vào nút bấm trên góc trái phía trên hộp thoại để cho phép xem đường chạy dao.
Lưu ý là bạn phải chọn dao trước khi thực hiện việc này.