Minitab Connect: Tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số của bạn

23/10/2020 160 lượt xem

Minitab vui mừng giới thiệu sản phẩm mới nhất trong bộ phần mềm, Minitab Connect công cụ tích hợp dữ liệu, tự động hóa và quản trị! Được giới thiệu trong Sự kiện ra mắt ảo Minitab vào tháng 10 năm 2020, Minitab Connect đang mang đến sức mạnh của khả năng truy cập dữ liệu liền mạch để giúp các tổ chức thúc đẩy trí tuệ kinh doanh có ý nghĩa và ra quyết định tự tin, sáng suốt.
Trưởng nhóm sản phẩm Minitab Connect, Bob Selfridge, sẽ trình diễn các công cụ Minitab Connect để chuẩn bị dữ liệu và tự động hóa quy trình làm việc, đồng thời giới thiệu các công cụ trực quan hóa dữ liệu tương tác của nền tảng.
Tham gia với chúng tôi Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 lúc 10:30 AM EDT để tìm hiểu cách Minitab Connect trao quyền cho người dùng:
• Kết nối và kết hợp dữ liệu từ các nguồn bên trong và bên ngoài
• Lập hồ sơ, sắp xếp, làm phong phú và định hình các bộ dữ liệu đa dạng
• Thiết kế quy trình làm việc lặp lại để loại bỏ các quy trình thiết lập dữ liệu lặp lại
• Khám phá dữ liệu với hình ảnh động, thời gian thực
• Cung cấp dữ liệu đã chuẩn bị trước cho Phần mềm thống kê Minitab để phân tích chuyên sâu
Nếu bạn không thể tham gia vào ngày 28 tháng 10, vui lòng đăng ký và chúng tôi sẽ gửi bản ghi âm sau đó.
 

Register Now: https://hubs.ly/H0ypb9p0