The Minitab Virtual Launch Event

15/09/2020 390 lượt xem

 
Gần 50 năm trước, Minitab đã thay đổi cách phân tích dữ liệu được thực hiện. Hãy xem thị trường chuyển đổi một lần nữa khi chúng tôi công bố các giải pháp mới của mình để đẩy nhanh hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của bạn và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu ở mọi nơi, mọi lúc. Đăng ký ngay: https://hubs.ly/H0w2dD10
 
Xin lưu ý rằng sự kiện này sẽ KHÔNG được ghi lại / chia sẻ như là hội thảo trên Webinar Wednesdays hãy đăng ký ngay để bạn không bỏ lỡ nó!