3D-Tool software

10/03/2021 1.385 lượt xem


3D-Tool là phần mềm 3D / 2D Viewer và 3D-NativeCAD Converter.
 
3D-Tool có thể giúp bạn trực quan hóa đánh giá thiết kế mà không cần hệ thống CAD đắt tiền
 • 3D-Viewer / 2D-Viewer
Cross Section, Assembly Explode, Animation
 • Định dạng tệp CAD gốc
CATIA V4 / V5 Pro / E, Inventor, UnigraphicsSolidWorks
 • Định dạng tệp 3D
BƯỚC IGS VDA SAT X_T X_B, STL VRML PLY 3DS XGL OBJ
 • Định dạng tệp 2D
DXF DWG và HPGL
 
3D-Tool có thể giúp bạn phân tích mô hình 3D và bản vẽ 2D
 • Đo 3D
Khoảng cách, Góc, Bán kính, Cạnh, Độ dày tường, Khe hở
 • Đo 2D
Khoảng cách, góc, bán kính, độ dài dòng
 • Phân tích
Phân tích bản nháp, diện tích dự kiến, phân tích độ dày của tường
 • Thông tin
Khối lượng, bề mặt, kích thước
 
3D-Tool có thể giúp bạn cộng tác CAD nhanh chóng và dễ dàng
 • Chú thích 3D
3D-Notes, Hình nền, Văn bản nền
 • Chú thích 2D
Đánh dấu đường đỏ, Văn bản, Hình ảnh
 • Xuất bản dữ liệu CAD
sang tệp EXE với trình xem hoặc sang tệp 3D-PDF
 • Đầu ra hình ảnh
tới máy in và tới JPG / BMP
 
3D-Tool có thể giúp bạn Trao đổi Dữ liệu giữa các Chương trình CAD
 • Công cụ chuyển đổi 3D-NativeCAD
Chuyển đổi dữ liệu CAD 3D
 
CATIA V4 / V5 Pro / E, Inventor, Unigraphics, SolidWorks
STEP IGES VDA SAT và Parasolid
sang CATIA V4 / V5 BƯỚC IGS VDA SAT và STL.