NEW - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CỦA CỦA AUTODESK ĐỐI VỚI PHẦN MỀM AUTOCAD

09/03/2021 125 lượt xemVới Khách hàng  đang sử dụng phiên bản AutoCAD bản vĩnh viễn

Kể từ năm 2016, Autodesk ngừng việc bán các phiên bản AutoCAD bản quyền dạng vĩnh viễn. Các khách hàng sử dụng các phiên đó trở về trước vẫn có thể sử dụng khi đã mua bản quyền và được bảo trì về bản quyền khi gặp vấn đề.
Nhưng kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2021, việc duy trì bảo trì bản quyền với các bản quyền AutoCAD vĩnh viễn sẽ bị chấm dứt. (Bạn có thể sử dụng CAD ngay cả khi việc bảo trì cho bản quyền này đã kết thúc, nhưng nếu giấy phép bị hỏng trong quá trình làm việc chẳng hạn như cài đặt lại, giấy phép đó không thể được cấp lại.)

Với khách hàng đang sử dụng phiên bản AutoCAD Multi-user.

Đối với các công ty sử dụng AutoCAD dạng Multi-user là dạng giấy phép đăng ký nhiều người dùng đồng thời trên giấy phép đó. Loại giấy phép AutoCAD này sẽ bị hủy bỏ và ngừng sử dụng kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2022.