Tại sao quản lý chất lượng cần thiết trong doanh nghiệp?

23/10/2023 282 lượt xem

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chất lượng sản phẩm/dịch vụ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Quản lý chất lượng (QMS) là một hệ thống các hoạt động nhằm đảm bảo rằng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các tiêu chuẩn chất lượng.


Tầm quan trọng của quản lý chất lượng trong doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng

QMS giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Từ đó đưa ra các sản phẩm/dịch vụ đáp ứng được các yêu cầu đó. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường sự hài lòng của khách hàng, góp phần xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp nào có sản phẩm/dịch vụ chất lượng cao sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn. QMS giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Giảm chi phí sản xuất

QMS giúp doanh nghiệp giảm thiểu các sai sót, từ đó giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, QMS cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thông qua việc cải thiện hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu, năng lượng,…

Tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

QMS giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động của các bộ phận, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp.

Các thành phần của quản lý chất lượng

QMS bao gồm 3 thành phần chính:

  • Kiểm soát chất lượng: Hoạt động kiểm tra, giám sát để đảm bảo sản phẩm/dịch vụ đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
  • Đảm bảo chất lượng: Hoạt động thiết lập, thực hiện và duy trì các hệ thống và quy trình để đảm bảo chất lượng.
  • Cải tiến chất lượng: Hoạt động liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Khóa học quản lý chất lượng – Nâng tầm giá trị doanh nghiệp