AUTOCAD - Bộ nhớ Cloud Storage và kết hợp với AutoCAD Web App và Autodesk Driver

19/02/2021 20 lượt xem

Ngày càng có nhiều nhóm làm việc từ xa và cộng tác trên đám mây. Chúng tôi rất vui được chia sẻ giải pháp lưu trữ dựa trên đám mây đó Autodesk Drive hiện có sẵn trong AutoCAD web app. Đây là tích hợp AutoCAD mới nhất trong Autodesk vì chúng tôi tiếp tục cam kết cung cấp quy trình làm việc hiệu quả hơn.
Có sẵn với tất cả các đăng ký, Autodesk Drive cho phép bạn lưu trữ các tệp thiết kế của mình, chẳng hạn như các bản vẽ và mô hình 2D và 3D, cộng tác và chia sẻ với những người khác cũng như truy cập tệp DWG của bạn từ mọi nơi.

Cách kết nối tới Autodesk Drive từ AutoCAD Web App

The AutoCAD web app cho phép bạn làm việc trong AutoCAD chỉ bằng một trình duyệt web để bạn có thể tiếp tục thiết kế từ mọi nơi.
Truy cập vào Autodesk Drive từ ứng dụng web thật đơn giản. Truy cập web.autocad.com để đăng nhập. Trong AutoCAD web app, click +Add storage provider trên menu bên trái. Chọn “Autodesk Drive” và click Add.


 
Sau khi kết nối, bạn có thể truy cập các tệp từ Autodesk Drive bằng cách click Autodesk Drive trên menu bên trái và chọn tệp.  Sau khi tệp mở ra, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa bản vẽ trong AutoCAD web ứng dụng và lưu nó ngay trở lại Autodesk Drive.
 

 
Tìm hiểu thêm về ứng dụng web AutoCAD và cách nó cho phép bạn thiết kế và soạn thảo trong trình duyệt internet trên bất kỳ máy tính nào — mà không cần cài đặt phần mềm bổ sung