Có gì mới trong Autodesk Vault Professional 2024

24/04/2023 513 lượt xem

Autodesk Vault Professional 2024 có các cải tiến để giúp người dùng tăng tốc trải nghiệm quản lý dữ liệu và tạo thiết kế tổng thể. Người đăng ký Vault có thể bắt đầu tận dụng chức năng mới ngay lập tức.


Đổi mới trong Autodesk Vault Professional 2024

Điểm nổi bật của Autodesk Vault Professional 2024

Autodesk Vault Professiona bản quyền 2024 giúp sao chép các tệp tin

Chức năng Sao chép thư mục mới trong phần mềm Autodesk Vault chính hãng 2024 giúp dễ dàng thiết lập dự án mới một cách nhanh chóng bằng cách bắt đầu với cấu trúc thư mục đã biết. 

Tính năng Sao chép thư mục có thể sao chép cấu trúc ban đầu của thư mục, bao gồm các thư mục con, quyền và thuộc tính của thư mục. Điều này cho phép bạn nhanh chóng sắp xếp dữ liệu của mình và giúp các nhóm áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Định dạng CAD tự động 

Khi thiết kế CAD, giống như tạo PDF tự động, Vault cho phép người dùng xuất bản và quản lý các tệp DXFSTEP. Điều này có thể được kích hoạt bởi trạng thái vòng đời hoặc theo cách thủ công thông qua thanh công cụ và menu ngữ cảnh. 


Autodesk Vault Professional định dạng CAD tự động

Sau đó, các tệp có thể được lưu trữ bên trong Autodesk Vault Professional 2024 hoặc bên ngoài trong một thư mục dùng chung được chỉ định bắt chước cấu trúc thư mục Vault. Điều này cho phép bạn xuất các tệp DXFSTEP cho sản xuất, nhà cung cấp và nhà thầu phụ, đồng thời cải thiện quy trình phát hành thiết kế để các nhóm có thể tập trung hơn vào công việc quan trọng nhất.

Đánh giá ngang hàng cho quá trình chuyển đổi trạng thái vòng đời

Thực thi đánh giá ngang hàng đối với các thay đổi của tiểu bang để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ủy ​​quyền và tăng tính minh bạch. Khi phê duyệt trong phần mềm thiết kế CAM/CAD Autodesk Vault bản quyền, giờ đây bạn có thể định cấu hình kiểm tra đánh giá ngang hàng phải được đáp ứng trước khi thay đổi trạng thái có thể xảy ra. 

Điều này sẽ đảm bảo rằng người khác trong nhóm phải xem xét thiết kế trước khi nó được phép chuyển sang trạng thái tiếp theo trong quy trình. Chức năng này có thể được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc ủy ​​quyền và tăng tính minh bạch.

Xem thêm: Hướng dẫn phần mềm ZW3D: Cách tùy chỉnh định dạng ngày và giờ trong bản vẽ 2D

Cải tiến sao lưu và khôi phục 

Giờ đây, người dùng có thể sao lưu cơ sở dữ liệu kho tiền và thư viện một cách có chọn lọc để giảm thời gian và dung lượng cần thiết cho quá trình sao lưu. Bạn có thể chọn chỉ sao lưu cơ sở dữ liệu mà không có bất kỳ tệp nào, hay cũng có thể chọn vault và thư viện nào bạn muốn sao lưu. 


Autodesk Vault Professional hỗ trợ người dùng

Người dùng khi tải  Autodesk Vault Professional bản quyền 2024 có thể sử dụng vị trí lưu trữ tệp hiện có trong quá trình khôi phục. Ngoài ra còn có một tùy chọn để loại trừ xác thực kho lưu trữ tệp trong quá trình khôi phục. Do đó, thao tác khôi phục sẽ được hoàn thành nhanh hơn và quá trình xác thực kho lưu trữ tệp có thể được thực hiện sau đó.

Cuối cùng, bạn có thể chuyển hướng vault đến một vị trí lưu trữ tệp mới. Điều này cho phép quản trị viên chuẩn bị một vị trí mới cho kho lưu trữ tệp trong khi kho lưu trữ tệp hiện có đang được sử dụng. Khi vị trí mới đã sẵn sàng, hãy chuyển hướng vault đến vị trí mới mà không phải di chuyển tệp trong quá trình hoạt động. 

Những điểm cải tiến này hướng đến việc giúp quản trị viên Vault linh hoạt hơn đối với các hoạt động sao lưu và khôi phục cho các môi trường lớn.

Xem thêm: AutoCAD 2024 ra mắt: Luôn đổi mới để hỗ trợ người dùng

Để mua Autodesk Vault bản quyền cho Cá nhân, Doanh nghiệp TẠI ĐÂY hoặc liên hệ thông tin sau:

Liên hệ ngay với #JYWSOFT để được nhận báo giá và tư vấn về sản phẩm kỹ hơn:

Hotline : 0246 682 0511

Email : software@jywvina.com

Website : https://jywsoft.com/