Giưới thiệu phần mềm bản quyền JMP® Clinical

25/06/2020 231 lượt xem

JMP® Clinical

 

Phần mềm phân tích dữ liệu lâm sàng để đảm bảo an toàn và hiệu quả thử nghiệm

Quy trình làm việc dựa trên vai trò, các mẫu có thể sử dụng lại và các công cụ báo cáo tự động giúp tất cả những người tham gia chính trong quy trình xem xét dùng thử dễ dàng khám phá xu hướng và các ngoại lệ và chia sẻ kết quả. Các khả năng bao gồm trực quan hóa ung thư dựa trên RECIST , giám sát dựa trên rủi ro, giám sát dữ liệu và phân tích thống kê giới hạn chi phí đánh giá tại chỗ và tiết lộ dữ liệu ẩn, vấn đề an toàn và hiệu quả.

Clinical data scientists and medical monitors

Bảng điều khiển tóm tắt trong JMP Lâm sàng cho phép các nhà đánh giá y tế đánh giá các vấn đề về an toàn và hiệu quả chỉ bằng một nút bấm. Tạo các báo cáo tương tác về các sự kiện bất lợi, thuốc đồng thời, phòng thí nghiệm và các dấu hiệu quan trọng, và đi sâu vào hồ sơ bệnh nhân tùy chỉnh và tường thuật bệnh nhân.

Medical writers
Tạo ra các tường thuật sự kiện bất lợi cho các báo cáo nghiên cứu lâm sàng (CSR) có thể là một quá trình tốn kém, tốn thời gian với hậu quả đáng kể cho sự không chính xác hoặc chậm trễ. Với JMP Lâm sàng, các nhà văn y tế có thể tự động hóa hồ sơ bệnh nhân và tường thuật bệnh nhân và giảm thời gian và sự phức tạp của việc tạo đầu ra để xem xét và nộp cho các cơ quan quản lý.

Clinical operations

Mục tiêu của các hoạt động lâm sàng là giảm thiểu rủi ro chất lượng dữ liệu có thể cản trở việc đệ trình quy định hoặc phê duyệt thuốc. Các công cụ giám sát dựa trên rủi ro trong JMP Clinicical giúp bạn xác định sự bất thường của dữ liệu ở nhà cung cấp, giám sát, trang web và cấp quốc gia và xác định các yếu tố chịu trách nhiệm về mất an toàn hoặc chất lượng dữ liệu.

Data managers

Duy trì nghiêm ngặt tính hợp lệ của tất cả các dữ liệu trong suốt quá trình dùng thử là rất quan trọng. JMP Clinicical giúp người quản lý dữ liệu theo dõi trực quan trạng thái của tất cả dữ liệu và nhanh chóng xác định dữ liệu mới, được sửa đổi, xóa hoặc trùng lặp. Điều này cho phép bạn tiến hành khóa cơ sở dữ liệu và đảm bảo rằng phân tích xuôi dòng sẽ luôn dựa trên dữ liệu hợp lệ.

Khả năng cốt lõi của JMP Clinical ®1/ Patient Narratives (Tường thuật bệnh nhân)
Tự động soạn một tường thuật bệnh nhân có thể định cấu hình cho từng đối tượng gặp phải sự kiện bất lợi (AE), bao gồm báo cáo về trường hợp tử vong, AE nghiêm trọng, AE quan tâm đặc biệt và AE dẫn đến ngừng nghiên cứu.

2/ Patient Profiles (Hồ sơ bênh nhân)
Tạo ngay lập tức hồ sơ bệnh nhân có thể tùy chỉnh và dễ dàng truyền đạt kết quả giữa các nhóm đánh giá.
3/ Risk-Based Monitoring ( Giám sát dựa trên rủi ro)
Giảm chi phí xác minh dữ liệu tại chỗ trong khi vẫn giữ được tính toàn vẹn dữ liệu và sự an toàn của những người tham gia nghiên cứu
4/ Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu)
Khám phá sự bất thường của dữ liệu ở cấp độ trang web và bệnh nhân, cho dù do gian lận, chất lượng dữ liệu hoặc lỗi giao thức.
5/ Data Management (Quản lý dữ liệu)
Trực quan xác định sửa đổi dữ liệu và cách ly nhập dữ liệu và lỗi EDC cho người sử dụng dữ liệu xuôi dòng.
6/ Data Visualization and Analysis (Phân tích và hiển thị dữ liệu)
Tiết lộ xu hướng và các ngoại lệ và tăng tốc khám phá thông qua hình ảnh tương tác và phát hiện mẫu tinh vi.\
7/ Tumor Response Analysis (Phân tích đáp ứng khối u)
Nhanh chóng xác định các tín hiệu hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng khối u rắn bằng cách sử dụng trực quan phù hợp với tiêu chí RECIST, bao gồm các lô sinh tồn, các lô bơi, các thác nước và các lô nhện.
8/Data Monitoring (Giám sát dữ liệu)
Đánh giá dữ liệu thử nghiệm cho các vấn đề an toàn với một nút bấm và tạo các báo cáo tương tác về các sự kiện bất lợi.
9/ Biometrics and Biostatistics (Sinh trắc học và thống kê sinh học)
Đi sâu vào các sự kiện thử nghiệm lâm sàng, phát hiện và can thiệp bằng các thuật toán thống kê tinh vi.
10/ Interventions (Can thiệp)
Theo dõi phơi nhiễm của bệnh nhân với điều trị, xác định tương tác thuốc và phân tích phân phối, tỷ lệ sự kiện và rủi ro.
11/ Events (Sự kiện)
Xác định sự khởi đầu của một sự kiện bất lợi và kết quả của nó, và phân biệt các kiểu sự kiện trong các nhóm điều trị.
12/ Findings (Kết quả)
Nhanh chóng đánh giá hiệu quả và an toàn, và xác định các triệu chứng có hại, bao gồm cả nhiễm độc gan.