JMP Clinical

JMP Clinical

Liên hệ qua Hotline: 024 6682 0511 hoặc Gửi liên hệ
Tổng quan sản phẩm

Phần mềm phân tích dữ liệu lâm sàng để đảm bảo an toàn và hiệu quả thử nghiệm

Quy trình làm việc dựa trên vai trò, các mẫu có thể sử dụng lại và các công cụ báo cáo tự động giúp tất cả những người tham gia chính trong quy trình xem xét dùng thử dễ dàng khám phá xu hướng và các ngoại lệ và chia sẻ kết quả. Các khả năng bao gồm trực quan hóa ung thư dựa trên RECIST , giám sát dựa trên rủi ro, giám sát dữ liệu và phân tích thống kê giới hạn chi phí đánh giá tại chỗ và tiết lộ dữ liệu ẩn, vấn đề an toàn và hiệu quả.

Đánh giá
Đánh giá tuyệt vời (Có 0 lượt đánh giá)
Đánh giá cho phần mềm:
Gửi bình luận
Bình luận facebook