Các lệnh cơ bản trong Matlab

22/11/2022 4.663 lượt xem

Bạn là người mới bắt đầu sử dụng phần mềm Matlab? Matlab có những lệnh tắt nào? Cú pháp và chức năng của các lệnh Matlab là gì? Câu trả lời sẽ được JYWSOFT giải đáp trong bài viết dưới đây.

Phần mềm Matlab là gì?

Phần mềm Matlab cung cấp môi trường tính toán số và lập trình ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Bản quyền Matlab cho phép bạn sử dụng ma trận để tính toán các con số, vẽ thông tin cho các hàm và đồ thị, chạy các thuật toán, tạo giao diện người dùng và liên kết với các chương trình máy tính được viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Phần mềm Matlab: Các lệnh cơ bản trong Matlab
Phần mềm Matlab bản quyền 

27 lệnh cơ bản trong Matlab (Phần 1)

Nhóm lệnh Cú pháp Chức năng
1. Lệnh ANS ans = 1 Khi thực hiện một lệnh nào đó mà chưa có biến chứa kết quả, thì MATLAB lấy biến Ans làm biến chứa kết quả đó.
2. Lệnh CLOCK c = clock Để thông báo dễ đọc ta dùng hàm fix
3. Lệnh COMPUTER [c,m] = computer
Trong đó:
c: chứa thông báo hệ điều hành của máy
m: số phần tử của ma trận lớn nhất mà máy có thể làm việc được với Matlab.
Cho biết hệ điều hành của máy vi tính đang sử dụng Matlab.
 
4. Lệnh DATE s = date Thông báo ngày tháng năm hiện tại
 
5. Lệnh CD cd cho biết thư mục hiện hành
diretory đường dẫn đến thư mục muốn làm việc
cd .. chuyển đến thư mục cấp cao hơn một bậc
6. Lệnh CLC clc Xóa cửa sổ lệnh
7. Lệnh CLEAR clear xóa tất cả các biến khỏi vùng làm việc
clear name xóa các biến hay hàm được chỉ ra trong name
clear functions xóa tất cả các hàm trong bộ nhơ
clear variables xóa tất cả các biến ra khỏi bộ nhớ
clear mex xóa tất cả các tập tin .mex ra khỏi bộ nhớ.
clear xóa tất cả các biến chung
clear all xóa tất cả các biến, hàm, và các tập tin .mex khỏi bộ nhớ. Lệnh này làm cho bộ nhớ trống hoàn toàn
8. Lệnh DELETE delete filename
Trong đó: file name là tên tập tin cần xóa
Xóa tập tin và đối tượng đồ họa
delete (n)
Trong đó: n: biến chứa đối tượng đồ họa cần xóa. Nếu đối tượng là một cửa sổ thì cửa sổ sẽ đóng lại và bị xóa.
9. Lệnh DEMO demo Chạy chương trình mặc định của Matlab. (demo là chương trình có sẵn trong trong Matlab, chương trình này minh họa một số chức năng của Matlab)_
10. Lệnh DIARY diary filename
Trong đó: filename là tên của tập tin
Lưu vùng thành file trên đĩa
11. Lệnh DIR dir liệt kê các tập tin và thư mục có trong thư mục hiện hành
dir name đường dẫn đến thư mục cần liệt kê
12. Lệnh DISP
 
disp (x)
Trong đó: x là tên của ma trận hay là tên của biến chứa chuỗi ký tự, nếu trình bày trực tiếp chuỗi ký tự thì chuỗi ký tự được đặt trong dấu ‘’
Trình bày nội dung của biến (x) ra màn hình
13. Lệnh ECHO echo on
 
Hiển thị dòng lệnh đang thi hành trong file *.m.
echo off Không hiển thị dòng lệnh đang thi hành trong file *.m.
14. Lệnh FORMAT Định dạng kiểu hiển thị của các con số
Format short Hiển thị 4 con số sau dấu chấm
Format long Hiển thị 14 con số sau dấu chấm
Format rat Hiển thị dạng phân số của phần nguyên nhỏ nhất
Format + Hiển thị số dương hay âm
15. Lệnh HELP   Hướng dẫn cách sử dụng các lệnh trong Matlab
help Hiển thị vắn tắt các mục hướng dẫn
topic Tên lệnh cần được hướng dẫn
16. Lệnh HOME home Đem con trỏ về đầu vùng làm việc

Xem tiếp 27 lệnh tắt cơ bản trong Matlab chính hãng (Phần 2) tại đây.
Đối với người mới bắt đầu dùng Matlab, 
JYWSOFT khuyên bạn nên tham khảo bài viết giới thiệu từ A-Z phần mềm Matlab cho người mới bắt đầu của JYWSOFT để khám phá cách tự học Matlab từ cơ bản đến nâng cao một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ ngay với #JYWSOFT để được nhận báo giá
và tư vấn về sản phẩm kỹ hơn:
Hotline : 0246 682 0511
Email : software@jywvina.com
Website : https://jywsoft.com/
Add : Tầng 4, Tòa nhà N01-T4, Khu Đoàn Ngoại Giao, P. XuânTảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội