CAE trong phần mềm - CATIA

29/07/2020 766 lượt xem

Tổng quan về CAE.

 

CAE (Computer Aid Engineering – kĩ thuật có sự hỗ trợ của máy tính): Có thể hiểu CAE là công nghệ liên quan  đến việc sử dụng hệ thống máy tính để phân tích đối tượng hình học CAD, cho phép người thiết kế mô phỏng và nghiên cứu cách ứng xử của sản phẩm từ đó có thể tinh chỉnh và tối ưu hóa cho sản phẩm.

Tóm lại, chức năng của CAE là làm các thực nghiệm, tính toán, mô phỏng để tìm phương pháp thiết kế tối ưu nhất , giá rẻ nhất , thời gian nhanh nhất trên máy tính dựa trên các thuật toán FEM v.v…

 

Tổng quan về CAE trong phần mềm caita

Tổng quan về CAE trong phần mềm Caita

 

Các bước để thao tác CAE đối với một kỹ sư thiết kế

 

Bước 1: Thu thập thông tin.

Thu thập các thông tin liên quan đến điều kiện thiết kế như Cường độ, không gian, Cơ năng v.v..

 

Bước 2: Xử lí thông tin.

Xử lý, sàng lọc các thông tin, điều kiện ràng liên quan đến sản phẩm thiết kế để tìm ra hướng giải pháp và mục tiêu thiết kế.

 

Bước 3: Đưa ra ý tưởng và xử lý.

 Đưa ra ý tưởng gần với cấu tạo của sản phẩm nhất. Trong trường hợp này thì chưa cần đến bước vào thao tác CAD vội, bạn chỉ cần vẽ khái quát ý tưởng trên giấy. 

Chỉnh lý ý tưởng , dự đoán hiện tượng xảy ra trong quá trình phân tích để đi đến quyết định nội dung phân tích: Bạn tự lập một bảng phân tích và cho điểm về các yếu tố cấu thành sản phẩm thiết kế trong các ý tưởng của bạn như Tính năng, phẩm chất, giá thành, tính sản xuất v..v . Sau đó lọc ra ý tưởng nào điểm cao nhất thì xử lý trước , cái nào điểm ít hơn thì xử lý sau. Từ đó bạn có thể dự đoán tìm ra các khuyết điểm của sản phẩm dự định thiết kế.

 

5. Dùng CAD để design sản phẩm.

 

6. Bắt đầu bước vào CAE.

Có 3 bước:

  • Pre-processing: biên soạn những thông số cần thiết để giải tích, định nghĩa các phần tử hữu hạn trong Model và các thông số vùng biện, các thông số hoàn cảnh....
  • Analysis solver:  Thực hiện tính toán và mô phỏng. – Thực hành solver để simulation (thực hành tính toán mô phỏng)
  • Post - processing: Báo cáo xử lý các phân tích hình ảnh hoặc các trị số đo kết quả.

CAE trong phần phần mềm Catia.

Trong phần mềm CATIACAE cung cấp khả năng mô phỏng thiết kế thực tê trong môi trường thiết kế CATIA. Cho phép các nhà kỹ sư thiết kế thực hiện những phân tích trực tiếp trên mô hình tham chiếu tổng thể  trong Catia. Vì không có sự chuyển đổi hình học nên tránh các vấn đề và giữ nguyên được dữ liệu.

 

CAE trong phần phần mềm Catia

CAE trong phần phần mềm Catia

 

Với CAE trong Catia cho phép các phép lặp phân tích thiết kế được thực hiện nhanh chóng từ các bộ phận đơn giản đến các bộ phận phức tạp. CAE trong Catia sử dụng khá là dễ dàng nên đặc biệt phù hợp với các kỹ sư thiết kế muốn thiết kế chính xác kích thước của họ và nhanh chóng đánh giá hiệu suất thực tế của sản phẩm.

CAE trong Catia giúp tối ưu hóa hiệu suất sản phẩm một cách nhanh nhất, cùng với đó là phân tích, tính toán bản thiết kế CAD.

 

Các Modul phân tích, tính toán  trong CAE trong phần mềm caita gồm 2 nhóm chính là:

 

Advanced Meshing Tools

Advanced Meshing Tools cho phép người dùng nhanh chóng tạo ra các mô hình phần tử hữu hạn cho các bộ phận phức tạp cho dù nó là surface hay solids.

 

Advanced Meshing Tools trong ACE chia lưới bề mặt của sản phẩm

Advanced Meshing Tools trong ACE chia lưới bề mặt của sản phẩm

 

Việc chia lưới làm việc bao gồm các moudle như sau:

  • Surface FEM: để tạo ra một mô hình phần tử hữu hạn cho các bộ phận bề mặt phức tạp.
  • Solid FEM: để tạo ra một mô hình phần tử hữu hạn cho các bộ phận solids phức tạp.

 

Generative Structural Analysis

Generative Structural Analysis cho phép người dùng nhanh chóng đưa ra các phân tích cơ học cho các sản phẩm 3D.

  • Là chức năng cốt lõi của giải pháp CAE trong CATIA.
  • Cung cấp nhanh chóng ứng suất, biên dạng dao động của sản phẩm thiết kế.

Phân tích cơ học cho các sản phẩm 3D.

Phân tích cơ học cho các sản phẩm 3D.
 

Ngoài ra, nếu có nhu cầu tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ ngay với #JYWSOFT để được nhận báo giá
và tư vấn về sản phẩm kỹ hơn:
Hotline : 0246 682 0511
Email : software@jywvina.com
Website : https://jywsoft.com/
Add : Tầng 4, Tòa nhà N01-T4, Khu Đoàn Ngoại Giao, P. XuânTảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội