Có gì mới trong phần mềm Minitab Engage 6?

03/10/2023 101 lượt xem

Bản quyền Minitab Engage là giải pháp duy nhất được thiết kế để giúp tổ chức của bạn bắt đầu, theo dõi, quản lý và chia sẻ các sáng kiến đổi mới và cải tiến trong thời gian thực từ khi lên ý tưởng đến thực thi.

Engage 6.3

Engage 6.3 bao gồm các tính năng mới sau.

Đạt được nhiều thông tin chi tiết hơn với các báo cáo nhiệm vụ

Với phiên bản Engage này, bạn có thể tạo và xem báo cáo phân tích dữ liệu dựa trên nhiệm vụ. Báo cáo nhiệm vụ là một loại báo cáo mới giúp tập trung vào nhiệm vụ trên trang tổng quan. Giờ đây, bạn có thể xem đầy đủ các nhiệm vụ trong tổ chức của mình trên trang tổng quan mà không cần phải mở một dự án nào. Tạo báo cáo nhiệm vụ để xem nhiệm vụ có mức độ ưu tiên cao nào đã quá hạn hoặc chưa được phân công. Khả năng lọc được cải thiện cho phép bạn nhanh chóng xác định các nhiệm vụ cần chú ý. Khi tạo một báo cáo nhiệm vụ mới, bạn có thể đặt báo cáo đó ở chế độ công khai hoặc riêng tư, tùy thuộc vào vai trò người dùng của mình, sau đó chỉnh sửa các bản tóm tắt, bộ lọc và tập hợp cột giống như cách bạn làm với báo cáo dự án.

Bảng báo cáo nhiệm vụ
Bảng báo cáo nhiệm vụ

Engage hiện có sẵn bằng tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Bồ Đào Nha

Khách hàng mới có thể chọn thiết lập đăng ký Minitab Engage bằng tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn hoặc tiếng Bồ Đào Nha.

Lưu báo cáo trang tổng quan

Bây giờ, khi bạn muốn lưu trữ hoặc chia sẻ báo cáo trên trang tổng quan, hãy chọn Actions > Print as PDF. Engage sử dụng các tùy chọn in trong trình duyệt của bạn để lưu báo cáo dưới dạng PDF.

Engage 6.2

Engage 6.2 bao gồm tính năng mới sau đây.

Minitab Engage hiện có sẵn bằng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha

Khách hàng mới có thể chọn thiết lập đăng ký Engage bằng tiếng Pháp, tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Engage 6.1

Engage 6.1 bao gồm các tính năng mới sau.

Giúp người dùng cập nhật công việc liên tục

Giờ đây, kiến trúc sư dữ liệu có thể thiết lập thông báo qua email để thông báo cho người được giao nhiệm vụ và chủ dự án khi đến hạn hoặc quá hạn nhiệm vụ. Bạn cũng có thể thông báo cho người được giao nhiệm vụ và chủ dự án khi một nhiệm vụ đã được giao hoặc được giao lại.

Bảng thông báo nhiệm vụ
Bảng thông báo nhiệm vụ

Thêm thông tin chi tiết cho mọi người

Với phiên bản Engage này, kiến trúc sư dữ liệu có thể tùy chỉnh trang Quy trình làm việc để làm nổi bật các số liệu quan trọng đối với tổ chức của bạn. Giờ đây, tất cả mọi người, bao gồm cả những người gửi ý tưởng, đều có thể có được cái nhìn sâu sắc ở cấp độ cao về các sáng kiến cải tiến của bạn trên trang Quy trình làm việc. Đặt mục tiêu, xem số liệu theo thời gian, xem tiến trình hướng tới mục tiêu và xem dữ liệu theo nhóm như đơn vị kinh doanh, phòng ban hoặc bộ phận.

Xem thêm: Làm cách nào để tùy chỉnh trang Quy trình làm việc trong Minitab Engage?

Báo cáo tiến trình công việc
Báo cáo tiến trình công việc

Sắp xếp nhanh chóng các ý tưởng để có cái nhìn toàn cảnh

Với phiên bản Engage này từ Minitab Statistical Software, giờ đây bạn có được sự linh hoạt của bản đồ tư duy. Bản đồ tư duy tỏa ra các ý tưởng từ một chủ đề trung tâm để thúc đẩy luồng ý tưởng, tư duy sáng tạo và hiểu rõ hơn về chủ đề. Với Engage, bạn có thể nhanh chóng chèn ý tưởng trực tiếp trên bản đồ hoặc trong danh sách brainstorm, sau đó kéo, thả và sắp xếp các ý tưởng này để hiển thị các kết nối mà trước đây bạn có thể chưa nhận thấy.

Đọc tiếp...