FUBC Upright – Tính năng mới trong MasterCAM

01/12/2020 221 lượt xem

 
Sử dụng FUBC Upright, Chad thể hiện một khu vực thường bị bỏ qua để tối ưu hóa gia công. Một tính năng mới trong Mastercam 2021 giúp bạn dễ dàng cải thiện thời gian chu kỳ và kéo dài tuổi thọ của máy: radiused rapid retract fillets. Đồng thời, hướng dẫn cách tránh va chạm từ dog leg rapids.

Chi tiết: https://hubs.ly/H0BHBN60