Hai phần mềm Autodesk cho ngành chế tạo

22/04/2019 891 lượt xem
Hãng Autodesk vừa giới thiệu hai phần mềm Autodesk Alias và Autodesk Inventor dành cho ngành sản xuất chế tạo.
 

Autodesk Inventor là giải pháp giúp các nhà thiết kế có thể trải nghiệm thực ngay trên các thiết kế của mình, với khả năng mô hình hóa theo nguyên mẫu kỹ thuật số, khả năng trao đổi dữ liệu dễ dàng, có thể quản lý dữ liệu có kích thước lớn, mô phỏng động học và động lực học, tính toán và phân tích các mô hình để đưa ra các thông số tối ưu cho kết cấu…

Trong khi đó, Autodesk Alias là giải pháp thiết kế dành cho những hình dáng phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao, với nhiều công cụ mô hình hóa dành cho thiết kế 3D, đặc biệt là thiết kế các mặt cong phức tạp. Bên cạnh đó là các công cụ dành cho kết xuất dữ liệu với chất lượng hình ảnh ở mức cao nhất.

Bài viết khác