Hội thảo trực tuyến - Statistical Solutions to Help You with the 5 FDA Medical Devices Stages

31/08/2020 453 lượt xem

 

Từ băng đến máy tạo nhịp tim, các thiết bị y tế đều có một mục đích chính, duy nhất: cải thiện chất lượng cuộc sống. Các công ty thiết bị y tế phải chịu trách nhiệm về tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm của họ trong toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm. Tại Hoa Kỳ, FDA khuyến nghị năm giai đoạn cho quá trình phát triển thiết bị. Các giai đoạn này đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của thiết bị y tế trong toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm, tạo ra nhu cầu về các thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường và các hoạt động giám sát sau thị trường để giám sát hoạt động của thiết bị y tế.
 
Trong hội thảo trên web này, chúng ta sẽ khám phá các mục tiêu của giai đoạn và các kỹ thuật thống kê thường được tiến hành trong từng giai đoạn thông qua các ví dụ về các thiết bị y tế khác nhau.

Thuyết trình: Mr. Ming Dong, Minitab Technical Services Manager
Ngày: Thứ 4, 9-9-2020 | Thời lượng: 1h
Thời gian: 10AM HKT/ 12PM AEST/ 2PM NZT
Đăng ký ngay trên webinar
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn bản ghi âm và file văn bản sau khi kết thúc hội thảo