Các định dạng được hỗ trợ trong CAM350

15/09/2020 36 lượt xem

Giao diện DirectCAD
Nhập trực tiếp cơ sở dữ liệu CAD của bạn để tích hợp hoàn hảo. Làm việc với tất cả dữ liệu thông minh có trong các tệp CAD cho phép bạn duy trì tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu thiết kế của mình trong khi tránh các vấn đề dịch thuật. Định dạng này thay thế cho các tệp Gerber, drill, and aperture files. Thông qua việc tích hợp dữ liệu thông minh, chúng tôi đã mở rộng số lượng hình dạng khẩu độ nội tại được hỗ trợ. Với điều này, có rất ít hoặc không cần đến khẩu độ tùy chỉnh.
IPC-2581
Đây là một tiêu chuẩn mở trung tính để truyền dữ liệu thiết kế PCB hiệu quả.
Giao diện ODB ++
Tiêu chuẩn defacto để trao đổi dữ liệu thông minh trong EDA. ODB ++ là một định dạng thông minh nắm bắt tất cả các kiến ​​thc v chế to CAD/EDA, lp ráp và PCB trong mt cơ s d liu. Định dng này thay thế các tp Gerber, drill, and aperture files và thêm thông tin bổ sung như các thành phần và mạng lưới.
Tất cả các công cụ CAD chính, có thể xuất định dạng này, cho phép bạn đưa dữ liệu thông minh vào hệ thống CAM. Các vấn đề phổ biến với các tệp khẩu độ, công cụ khoan và các định dạng dữ liệu có vấn đề khác đều được tránh. Bạn cũng có khả năng xuất ODB ++, để có phương thức trao đổi dữ liệu chính xác và thông minh hơn. 
Giao diện DXF
Giao diện DXF cung cấp hỗ trợ DXF hai chiều cho các sản phẩm DownStream. Nó xử lý các khối rắn, văn bản thực, các khối, các khối lồng nhau và xây dựng bảng khẩu độ tự động, v.v.
Giao diện CAMTEK AOI
Tính năng này cho phép CAM350 xuất sang thiết bị Camtek AOI. Nó sẽ tạo các tệp để tải xuống các máy AOI,  ản các khu vực không mong muốn và Chọn ghim căn chỉnh.
Các định dạng xuất nhập khẩu được hỗ trợ trong CAM350 Phiên bản 14.0:
Nhập định dạng: 
Gerber Formats
Barco DPF 
Fire 9000 
Gerber 274D 
Gerber 274X 
NC Data Formats
Excellon
Sieb & Meyer 1000
Sieb & Meyer 3000
Drawing Formats
DXF (R2004, R14)
HPGL 
HPGL/2 
Netlist Formats
IPC-D-356
IPC-D-356A
CAM350
Cadence Allegro
Mentor Board Station
Mentor PADS Layout
PCB CAD Databases
GenCAD
PADS ASCII
ODB++
IPC-2581
Xuất định dạng: Gerber Formats
Barco DPF 
Fire 9000 
Gerber 274D 
Gerber 274X 
NC Data Formats
Excellon
Sieb & Meyer 1000
Sieb & Meyer 3000
Drawing Formats
DXF (R2004, R14)
Netlist Formats
IPC-D-356
IPC-D-356A
CAM350
PCB CAD Databases
GenCAD 
PADS ASCII
ODB++ 
IPC-2581
AOI Systems
Camtek
 

Bài viết khác