DownStream sảm phẩm kỹ thuật đảo ngược

07/10/2020 1.280 lượt xem

Nếu bạn đang làm việc với dữ liệu "kế thừa" ở định dạng Gerber, DownStream có thể "Reverse Engineer" cho bạn. Thiết kế ngược là quá trình  bắt đầu với các têp Gerber sau đó thêm một phấn thông tin và danh sách mạng để tạo ra một cơ sở dữ liệu thông minh, có thể được đưabtroer lại bất ký một hệ thống CAD nào

Làm thế nào để kỹ thuật đảo ngược hoạt động

Sử dụng các tệp Gerber, Reverse Engineering sẽ thực hiện những gì được gọi là trích xuất netlist. Quá trình trích xuất netlist hoàn toàn tự động và thậm chí còn hỗ trợ các vias, MCM và thiết kế lai phức tạp nhất. 

Khi tất cả thông tin đã được tạo lại và phục hồi, tệp dữ liệu mới sau đó có thể được nhập trở lại vào hệ thống CAD mà bạn chọn.

  • Thêm thông tin một phần và danh sách mạng vào tệp Gerber
  • Thực hiện trích xuất Netlist
  • Nhập dữ liệu thông minh mới vào hệ thống CAD hiện tại của bạn
 
Cấu hình kỹ thuật đảo ngược.Xem Demo.

Chúng tôi đã tạo ra các các trình diễn để hướng dẫn bạn về chức năng độc đáo này. Các bản trình diễn được chia làm 3 phần  để hiển thị cho bạn từng quy trình riêng lẻ tạo nên kỹ thuật đảo ngược.

Xin hãy xem theo link gửi kèm phía dưới

Phần thứ nhất: Chuẩn bị dữ liệu (6:00)

Phần thứ hai: Xây dựng và bổ xung các bộ phận (6:00)
Phần thứ ba: Xuất dữ liệu  và đọc vào hệ thống CAD của bạn (1:30)


Khi nào bạn cần thiết kế ngược?

Reverse Engineering rất quan trọng nếu bạn có một kho lưu trữ các thiết kế cũ - được lưu trữ dưới dạng tệp Gerber hoặc trong cơ sở dữ liệu CAD khác - mà bạn muốn xem, sử dụng hoặc chuyển đổi sang hệ thống mới của mình. Với các công cụ phù hợp, bạn có thể thiết kế ngược các tệp đó để trở lại hữu ích.

Dịch vụ và phần mềm kỹ thuật đảo ngược

Phần mềm - DownStream hiện bán Kỹ thuật đảo ngược như một sản
phẩm riêng biệt. 
Nếu bạn quan tâm đến việc sở hữu chức năng sáng tạo này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết giá đặc biệt.
Dịch vụ - Nếu bạn có dữ liệu mà bạn cần "Reverse Engineered", nhưng bạn không muốn tự làm hoặc đầu tư lâu dài vào phần mềm, DownStream cung cấp dịch vụ Reverse Engineering. 

Hãy liên hệ với chúng tôi: 


Hotline 024.6682,0511 email:software@jywsoft.com để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như hỗ trợ kỹ thuật.