Giới thiệu phần mềm thống kê SAS

30/06/2020 850 lượt xem

SAS là gì?

SAS là từ viết tắt của Statistical Analysis System (Hệ thống phân tích thống kê). Nó thường được sử dụng cho các phân tích nâng cao, phân tích kinh doanh và các tác vụ quản lý dữ liệu khác nhau.
Hơn nữa, để trả lời một trong những câu hỏi phỏng vấn phổ biến nhất và được hỏi đầu tiên của SAS, bạn cần phải biết lập trình viên SAS làm gì. Họ là người lấy các bảng dữ liệu của công ty (và các nguồn thông tin khác, nếu có), phân tích chúng bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình SAS. Sau đó, họ cung cấp các biểu diễn trực quan của phân tích trở lại cho quản lý, người sau đó sẽ phân tích dữ liệu từ đó.
Bộ phần mềm SAS có hơn 200 thành phần  Một số thành phần của SAS bao gồm: 
 • Base SAS - Thủ tục cơ bản và quản lý dữ liệu
 • SAS / STAT - Phân tích thống kê
 • SAS / GRAPH - Đồ họa và trình bày
 • SAS / OR - Nghiên cứu hoạt động
 • SAS / ETS - Phân tích chuỗi thời gian và kinh tế lượng
 • SAS / IML - Ngôn ngữ ma trận tương tác
 • SAS / AF - Cơ sở ứng dụng
 • SAS / QC - Kiểm soát chất lượng
 • SAS / INSIGHT - Khai thác dữ liệu
 • SAS / PH - Phân tích thử nghiệm lâm sàng
 • SAS/ JMP – phân tích thống kê

YSinhHoc.vn] - Phần mềm phân tích số liệu SAS v9.1

SAS STATISTIC 9.4 phần mềm phân tích thống kê

SAS rất mạnh trong lĩnh vực quản lý dữ liệu, cho phép người sử dụng thao tác dữ liệu hầu như với mọi cách có thể
Top 10 Công Cụ Tốt Nhất Cho Nhà Phân Tích Dữ Liệu - A1digihub

– SAS có thể làm việc với nhiều file dữ liệu cùng một lúc; điều này giảm đi tính phức tạp trong chuẩn bị dữ liệu đối với những nhiệm vụ phân tích đòi hỏi phải làm việc với nhiều file dữ liệu cùng một lúc.

– SAS có thể quản lý những file dữ liệu khổng lồ lên đến 32.768 biến và số lượng bản ghi là rất lớn chỉ phụ thuộc vào kích cỡ của đĩa cứng.

– Đối với phân tích thống kê, sức mạnh lớn nhất của SAS có thể tìm thấy trong phân tích ANOVA, phân tích mô hình hỗn hợp và phân tích nhiều chiều.

– SAS có các công cụ vẽ đồ thị mạnh nhất (SAS/Graph) so với hai bộ chương trình còn lại.

Nhược điểm:

– Mất nhiều thời gian để học và hiểu được cách quản lý dữ liệu của SAS và nhiều nhiệm vụ quản lý phức tạp của nó lại được thực hiện bằng những lệnh đơn giản trong SPSS và STATA

– Yếu đối với hồi qui logistic kiểu thứ tự và kiểu phạm trù (vì các lệnh này là đặc biệt khó) và các phương pháp ước lượng mạnh.

– Nó cũng có hỗ trợ một ít cho phân tích dữ liệu theo lược đồ mẫu, nhưng lại hạn chế hơn so với STATA.

 Tổng kết:

SAS là bộ chương trình mà nhiều người sử dụng có trình độ cao ưa thích bởi sức mạnh và khả năng lập trình của nó. Do SAS là một bộ chương trình mạnh như vậy nên khó học nhất.

SAS được viết bằng C, chạy trên các hệ điều hành: Winhdows, IBM mainframe, Unix/Linux, OpenVMS Alpha.
SAS cho phép thực hiện:
- Nhập, truy cập, quản lý và khai thác dữ liệu
- Xuất báo cáo bằng văn bản và đồ họa
- Phân tích thống kê
- Lập kế hoạch kinh doanh, dự báo, và ra quyết định hỗ trợ
- Hoạt động nghiên cứu và quản lý dự án
- Cải tiến chất lượng
- Các ứng dụng phát triển
- Kho dữ liệu (trích xuất, chuyển đổi, tải)
- Nền tảng điện toán độc lập và từ xa